P. Bohuslav Němčanský, OPraem.

* 16.11.1909 Hostěrádky – † 26.8.1976 Újezd u Brna


římskokatolický kněz; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; politický vězeň v době komunistické totality


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

příslušník kláštera premonstrátů v Nové Říši


bydliště

Brno-Židenice (v letech 1935–1952)


vzdělání

1928 maturita na první státní reálce v Brně,
4. 10. 1928 vstup do novoříšské premonstrátské kanonie, po ukončení ročního noviciátu studium teologie v Brně,
1. 1. 1933 slavné řeholní sliby v klášteře Nová Říše,
5. 7. 1934 kněžské svěcení na Petrově (udělil sídelní biskup Josef Kupka)


zaměstnání

1934–1935 pomocník novicmistra, knihovník, archivář v klášteře Nová Říše,
1934–1935 katecheta ve škole v Nové Říši,
1935–1952 duchovní správce kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích


hrob

hřbitov v Újezdě u Brna


poznámky

V době nacistické okupace zapojen do odbojové organizace Obrana národa (skupina Brno-východ, úsek Židenice). V době komunistické totality jako řádový kněz vězněn.

Od 4. listopadu 1935 byl jako 3. zábrdovický kooperátor pověřen duchovní správou nového filiálního kostela v Židenicích, duchovní správu zde vedl do svého zatčení státní bezpečností dne 1. dubna 1952.
V období jeho působení v Židenicích se pořizovalo vybavení a výzdoba kostela. Z finančních prostředků novoříšské kanonie se v letech 1939–1940 postavil a vybavil řeholní dům Norbertinum jako sídlo duchovní správy a studijní domov řeholních bohoslovců.
Po skočení 2. světové války bylo také nutno odstranit škody na kostele způsobené nálety. Všechny práce řídila Kostelní jednota, s níž duchovní správa spolupracovala až do roku 1951, kdy byla Kostelní jednota na základě zákonů posilujících moc komunistického režimu zrušena.
O dobrém kněžském působení P. Němčanského svědčí statistické údaje o účasti věřících na svátostech a četná kněžská a řeholní povolání ze Židenic.
Obětavě také pomáhal raněným při bombardování a přechodu fronty.
Dne 1. září 1940 byl P. Němčanský jmenován rektorem řádového domu Norbertina. V době likvidace kláštera v roce 1942 byl jmenován superiorem. Tuto funkci vykonával i v době, kdy byl obnovený klášter likvidován komunisty.
Po svém zatčení 1. dubna 1952 byl P. Němčanský v Praze odsouzen k 20 rokům vězení. Propuštěn byl až 9. 5. 1960 na amnestii. Odešel ke své sestře v Újezdě u Brna a pracoval v civilním povolání. Teprve počátkem roku 1974 dostal povolení k výpomoci v pastoraci pro Újezd.osoby

Josef Kupka
biskup, který vysvětil B. Němčanského na kněze Arnošt Alois Till
spolubratr v kněžské službě


stavby

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
první duchovní správce kostela


události

1. 6. 2010
Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
jeden z pronásledovaných kněží


Menš, Ma


Aktualizováno: 24. 05. 2016