Karla Bartošová

* 10.1.1872 Královo Pole – † 10.6.1958 Brno


pěstounka v mateřské škole, první starostka ženského odboru Sokola Královo Pole
partner osobnosti: František Jan Bartoš


rodné jméno

Kleinová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Jejím bratrancem byl brněnský hudební skladatel Vilém Petrželka.
V mateřské škole uplatňovala při výchově dětí tehdy moderní zásady německého pedagoga Friedricha Fröbela (1782–1852), tvůrce systému výchovy předškolních dětí v tzv. „dětských zahrádkách“ (Kindergarten). Po sňatku musela podle dobových předpisů svoje povolání opustit.


bydliště

Královo Pole:
- Kamenná (dnes Šafaříkova) 6 – do roku 1890
- Rudolfova (dnes Vackova) 14 – do roku 1905,
Soběšice č. 53 (myslivna U dubu) – do roku 1928,
Brno:
- Metodějova 6 – do roku 1937
- Palackého třída 10 (dnes 79) – do roku 1938
- Smetanova (dnes Berkova) 88


vzdělání

c.k. dívčí peadagogium (učitelský ústav), Brno, Wawrova (dnes Hybešova) ulice,
soukromá Pivoňkova pěvecká škola


zaměstnání

1895–1897 výpomocná pěstounka - Mateřská škola, (Mojmírovo náměstí 9),
1897–1905 vedoucí pěstounka tamtéž


odborné a zájmové organizace

Sokol Královo Pole (v letech 1900–1901, 1. starostka ženského odboru),
aktivně působila v řadě českých spolků (Dobročinný komitét dam, Matice královopolská, Čtenářsko-pěvecký spolek)


poznámky

(za poskytnutí informací děkujeme panu Ladislavu Bartošovi)
osoby

partneři

František Jan Bartoš
sňatek: 18. 11. 1905, Královo Poleulice

Mojmírovo náměstí
sídlo mateřské školy, kde Karla Kleinová pracovala jako pěstounka Šafaříkova
bydliště (do roku 1890) Vackova
bydliště (do roku 1905) Metodějova
bydliště Berkova
bydliště
další ulice (1)...


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 01. 2022