Internetová encyklopedie dějin Brna

Karla Bartošová

  Karla Bartošová


  • * 10.1.1872 Královo Pole – † 10.6.1958 Brno


  • pěstounka v mateřské škole, první starostka ženského odboru Sokola Královo Pole
   partner osobnosti: František Jan Bartoš


  • rodné jméno

   Kleinová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Jejím bratrancem byl brněnský hudební skladatel Vilém Petrželka.
   V mateřské škole uplatňovala při výchově dětí tehdy moderní zásady německého pedagoga Friedricha Fröbela (1782–1852), tvůrce systému výchovy předškolních dětí v tzv. „dětských zahrádkách“ (Kindergarten). Po sňatku musela podle dobových předpisů svoje povolání opustit.


  • bydliště

   Královo Pole:
   - Kamenná (dnes Šafaříkova) 6 – do roku 1890
   - Rudolfova (dnes Vackova) 14 – do roku 1905

   Soběšice č. 53 (myslivna U dubu) – do roku 1928

   Brno:
   - Metodějova 6 – do roku 1937
   - Palackého třída 10 (dnes 79) – do roku 1938
   - Smetanova (dnes Berkova) 88


  • vzdělání

   c.k. dívčí peadagogium (učitelský ústav), Brno, Wawrova (dnes Hybešova) ulice,
   soukromá Pivoňkova pěvecká škola


  • zaměstnání

   1895–1897 výpomocná pěstounka - Mateřská škola, (Mojmírovo náměstí 9),
   1897–1905 vedoucí pěstounka tamtéž

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Královo Pole (v letech 1900–1901, 1. starostka ženského odboru),
   aktivně působila v řadě českých spolků (Dobročinný komitét dam, Matice královopolská, Čtenářsko-pěvecký spolek)


  • poznámky

   (za poskytnutí informací děkujeme panu Ladislavu Bartošovi)


  • obrazy

   img13328.jpg img13329.jpg img13330.jpg img13331.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Petrželka
   bratranec


  • partneři

   František Jan Bartoš
   sňatek: 18. 11. 1905, Královo Pole


  • děti

   Ladislav Bartoš


  • ulice

   Mojmírovo náměstí
   sídlo mateřské školy, kde Karla Kleinová pracovala jako pěstounka Šafaříkova
   bydliště (do roku 1890) Vackova
   bydliště (do roku 1905) Metodějova
   bydliště Berkova
   bydliště
   další ulice (1)...


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 05. 01. 2020

Karla Bartošová (fotografie z roku 1940). Snímek poskytl pan Ladislav Bartoš, děkujeme.