P. Josef Javora

* 22.10.1934 Chrlice – † 13.2.2002


řeckokatolický kněz, autor poezie


dílo

Výběr z hroznů, Olomouc, Matice Cyrilometodějská 2006, 152 s.

Celý život si psával do šuplíku básně, převážně krátké. Patřil mezi básníky, kteří nedbali na kvantitu slov a snažili se určitou myšlenku říci, co nejvíce stručně, proto je hloubka jeho básní velice obšírná.

Výběr z jeho díla vyšel až po jeho smrti zásluhou jeho rodiny.


zaměstnání

od mládí pracoval v dělnických profesích,
od roku 1968 jako technik ve Státním výzkumném ústavu materiálu v Brně


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 2, hrob č. 65–66


poznámky

V roce 1962 se oženil. Původně jako římsko-katolík si osvojil a oblíbil byzantsko-slovanský obřad a v době totalitní likvidace řeckokatolické církve tajně přijal kněžské svěcení východního obřadu 26. února 1969 z rukou biskupa Eugena Kočiše, pozdějšího generálního vikáře Apoštolského exarchátu v České republice.
Veřejná pastorační činnost P. Josefa Javory začala až v nově zřízeném v Apoštolském exarchátu v březnu 1998. Jako administrátor farnosti v Kroměříži, kde ve válečném období minulého století z iniciativy olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a lvovského metropolity Andreje Šeptyckého byl řeckokatolický seminář, otec Josef pravidelně konával řeckokatolické bohoslužby v kapli u sester Svatého kříže v provinčním domě v Kroměříži.
Pastorační činnost P. Javory byla velmi bohatá. Vyučoval náboženství na dvou základních školách v Brně-Židenicích v 6. až 9. třídách, poskytoval duchovní péči seniorům v Domově důchodců v Brně-Židenicích, pravidelně se setkával se seniory, vykonával duchovní službu i pro nemocné, vedl katechetické kroužky, při nichž se setkával nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči, podílel se na organizování poutí řeckokatolíků do Uherského Brodu a na Velehrad.
Na základě žádosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a po zvážení stanoviska vatikánské Kongregace pro nauku víry a se souhlasem apoštolského exarchy biskupa Ivana Ljavince udělila vatikánská Kongregace pro východní církve P. Josefu Javorovi s platností od 24. října 2001 fakultu biritualismu (možnost sloužení bohoslužeb ve východním i západním obřadu) pro případy zastupování římskokatolických kněží na četných místech v brněnské diecézi.
Otec Javora také velmi aktivně vypomáhal jako zpovědník v brněnském římskokatolickém kostele sv. Maří Magdalény.

Poslední rozloučení s P. Josefem Javorou se konalo 20. února 2002 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích. Mši svatou sloužil jeho syn P. Marcel Javora, který působí jako římskokatolický duchovní správce v brněnské diecézi, spolu s řeckokatolickým biskupem Ivanem Ljavincem, apoštolským exarchou z Prahy, a více než stovkou řeckokatolických i římskokatolických kněží.
Uložení tělesných ostatků P. Josefa Javory do rodinného hrobu na místním hřbitově v Brně-Židenicích vykonal P. Josef Blaščák, řeckokatolický brněnsko-olomoucký děkan. Po mnoha letech to byl čtvrtý kněžský pohřeb v řeckokatolické církvi v České republice.


prameny, literatura

stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Gajdošova 99/2684
místo posledního rozloučení


Ma


Aktualizováno: 25. 12. 2018