Prof. RNDr. et PhMr. Vladimír Morávek

* 15.1.1896 Kukleny (dnes Hradce Králové) – † 17.2.1992


biochemik, zakladatel Biochemického ústavu PřF MU v Brně, spoluzakladatel farmaceutického studia na Masarykově univerzitě


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: byl prvním profesorem biochemie v Československu


bydliště

Brno:
- Kounicova 63
- Květná 8


vzdělání

klasické gymnázium v Hradci Králové,
farmacie (1919 titul PhMr.) a chemie na pražské univerzitě a na brněnské přírodovědecké fakultě (1922 titul RNDr.),
studijní pobyty ve Stockholmu (1922) a v Carnegiově ústavu ve Eashingtonu a na McGill University v Montrealu (1926–1927)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1966),
Zasloužilý učitel (1970)


zaměstnání

1921–1935 PřF MU - Ústav fyziologie rostlin (1927 docent, 1934 mimořádný profesor profesor biochemie),
1935–1948 Dům útěchy na Žlutém kopci - šéf laboratoří,
1945–1971 Přírodovědecká fakulta MU - 1946 řádný profesor chemické fyziologie (biochemie), přednosta biochemického ústavu, 1948/1949 děkan fakulty, ředitel ústavu farmaceutické chemie


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Československá biologická společnost,
Národní rada badatelská,
Přírodovědecký klub v Brně


pojmenováno

Morávkův pavilon (sídlo regionálního centra aplikované molekulární onkologie) v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (18. 1. 2013).
První přednosta badatelského oddělení a vedoucí laboratoří ústavu v Masarykově onkologickém ústavu.osoby

Vladimír Úlehla
učitel a spolupracovník V. Morávka


partneři

Anna Morávková (Kancnýřová)
sňatek: 14. 8. 1930, Brnoulice

Kounicova
bydliště Květná
bydliště


související odkazy

MJ, Jord


Aktualizováno: 29. 04. 2019