Melchior (Melichar) Grodziecki (Grodecký), SI

* 1582 nebo 1584 Cieszyn (Polský Těšín) – † 7.9.1619 Košice


římskokatolický kněz, mučedník


vzdělání

začal studovat u jezuitů ve Vídni a v Brně k nim vstoupil do noviciátu v roce1603,
po dalších studiích v Praze a ve štýrském Grazu byl v Praze v roce 1614 vysvěcen na kněze


jiné pocty

15. 1. 1905 prohlášen za blahoslaveného,
2. 7. 1995 kanonizován


zaměstnání

v Praze působil v klementinské koleji a jako ředitel ústavu pro chudé žáky (seminář sv. Václava)


hrob

v roce 1625 byly jeho ostatky převezeny do Trnavy, dnes jsou pozůstatky rozděleny v kostele sv. Anny a v jezuitském kostele Nejsvětější Trojice


pojmenováno

svatým košickým mučedníkům jsou zasvěcené kostely v Košicích a v Humenném


poznámky

Pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také sv. Jan Sarkandr.

Za stavovského povstání ho představení poslali do Košic (1618), aby tam kázal pro Slováky a Němce. Po obsazení města vojáky sedmihradského knížete Gabriela Bethlena byl zatčen. Spolu s ním byl vězněn také ostřihomský kanovník a ředitel trnavského semináře Marek Štěpán Križín, rodák z Križevců v Chorvatsku, a jezuita ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpán Pongracz. Po marném nucení k odpadu od katolické víry byli umučeni 7. září 1619. Jejich mrtvá těla hodili k zastrašení ostatních katolíků ve městě do odpadního kanálu – stoky na dnešní Hlavní ulici. Místní kat nakonec v noci tajně těla mrtvých kněží pohřbil.

Za blahoslavené byli prohlášeni společně jako „košičtí mučedníci“ (1905), 2. července 1995 v Košicích je svatořečil papež Jan Pavel II.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Denní modlitba církve"


osoby

Jan Sarkandr (Sarkander)
kněz, příbuzný Melichara Grodeckého


události

22. 9. 2002
Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
absolvoval brněnský jezuitský noviciát


Ma


Aktualizováno: 07. 09. 2016