Internetová encyklopedie dějin Brna

Melchior (Melichar) Grodziecki (Grodecký)

  Melchior (Melichar) Grodziecki (Grodecký), SI


  • * 1582 nebo 1584 Cieszyn (Polský Těšín) – † 7.9.1619 Košice


  • římskokatolický kněz, mučedník


  • vzdělání

   začal studovat u jezuitů ve Vídni a v Brně k nim vstoupil do noviciátu v roce1603,
   po dalších studiích v Praze a ve štýrském Grazu byl v Praze v roce 1614 vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   15. 1. 1905 prohlášen za blahoslaveného,
   2. 7. 1995 kanonizován


  • zaměstnání

   v Praze působil v klementinské koleji a jako ředitel ústavu pro chudé žáky (seminář sv. Václava)


  • hrob

   v roce 1625 byly jeho ostatky převezeny do Trnavy, dnes jsou pozůstatky rozděleny v kostele sv. Anny a v jezuitském kostele Nejsvětější Trojice

  • pojmenováno

   svatým košickým mučedníkům jsou zasvěcené kostely v Košicích a v Humenném


  • poznámky

   Pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, mezi nimi také sv. Jan Sarkandr.

   Za stavovského povstání ho představení poslali do Košic (1618), aby tam kázal pro Slováky a Němce. Po obsazení města vojáky sedmihradského knížete Gabriela Bethlena byl zatčen. Spolu s ním byl vězněn také ostřihomský kanovník a ředitel trnavského semináře Marek Štěpán Križín, rodák z Križevců v Chorvatsku, a jezuita ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpán Pongracz. Po marném nucení k odpadu od katolické víry byli umučeni 7. září 1619. Jejich mrtvá těla hodili k zastrašení ostatních katolíků ve městě do odpadního kanálu – stoky na dnešní Hlavní ulici. Místní kat nakonec v noci tajně těla mrtvých kněží pohřbil.

   Za blahoslavené byli prohlášeni společně jako „košičtí mučedníci“ (1905), 2. července 1995 v Košicích je svatořečil papež Jan Pavel II.


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Denní modlitba církve"


  • osoby

   Jan Sarkandr (Sarkander)
   kněz, příbuzný Melichara Grodeckého


  • události

   22. 9. 2002
   Slavnost 200. výročí posvěcení jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie
   absolvoval brněnský jezuitský noviciát


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 07. 09. 2016