prof. PhDr. Zdeněk Zouhar

* 8.2.1927 Kotvrdovice – † 18.11.2011 Brno


hudební skladatel, sbormistr, spisovatel a muzikolog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

studium na průmyslové škole v Brně (ukončeno v roce 1946),
1945–1946 lekce hudební teorie u Viléma Blažka na hudební škole Besedy brněnské,
FF MU v Brně - hudební a výtvarná výchova - dostudováno na pedagogické fakultě (1951),
skladba - soukromě u Jana Kunce,
1950–1951 skladba u Alexandra Moyzese na Vysokej škole múzických umení v Bratislavě,
hudební věda na FF UJEP v Brně (ukončeno v roce 1964, zisk titulu PhDr. v roce 1967),
studium kompozice u Theodora Schaefera na JAMU v Brně (ukončeno v roce 1967),
jmenován profesorem skladby


dílo

V jeho redakci vyšly speciální bibliografie Wolfganga Amadea Mozarta (1955), Františka Vincence Kramáře (1959) a Jana Ladislava Dusíka (1960).

Publikační činnost:
- Jan Kunc (1960)
- Sborové dílo Bohuslava Martinů (2001).


zaměstnání

pedagog na pedagogickém gymnáziu v Bratislavě,
1953–1961 pracovník v hudebním oddělení Univerzitní knihovny v Brně,
od roku 1961 redaktor umělecké hudby v Československém rozhlase,
sbormistr několika pěveckých těles,
1961–1962 pedagog na konzervatoři v Brně,
1962–1997 pedagog na katedře dirigování a skladby JAMU v Brně,
od roku 1997 vedoucí katedry dirigování a kompozice na Akadémii múzických umení v Banské Bystrici


odborné a zájmové organizace

hra na housle, klavír, violu a varhany,
zakladatel Společnosti Bohuslava Martinů (1977),
vedoucí ženského pěveckého a smíšeného sboru OPUS (1954–1956),
vedoucí Ženského komorního sboru „Vítězslava Kaprálová" (1956–1960),
Klub moravských skladatelů (zakládající člen)


poznámky

Založil též tradici pořádání komorních koncertů na půdě Univerzitní knihovny v Brně, která trvala až do roku 1970.
Velký propagátor díla a osoby Bohuslava Martinů a jeho zájem také směřoval k málo známé tvorbě Leoše Janáčka.
Stal se také spoluzakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu v Brně (1966) a zasadil se o program jeho 1. ročníku, který byl Bohuslavu Martinů věnován.
Byl také členem a předsedou mnoha porot sborových soutěží.
osoby

Vilém Blažek
profesor Dušan Drápela
interpretuje Zouharovy skladby Dana Drápelová
interpretuje jeho hudbu Leoš Janáček
Jan Kunc
profesor
další osoby (1)...


partneři


události

5. 6. 2017
Zahájení výstavy Zdeněk Zouhar: skladatel, muzikolog, knihovníkAktualizováno: 13. 11. 2018