Internetová encyklopedie dějin Brna

Zdeněk Zouhar

  prof. PhDr. Zdeněk Zouhar


  • * 8.2.1927 Kotvrdovice – † 18.11.2011 Brno


  • hudební skladatel, sbormistr, spisovatel a muzikolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   studium na průmyslové škole v Brně (ukončeno v roce 1946),
   1945–1946 lekce hudební teorie u Viléma Blažka na hudební škole Besedy brněnské,
   FF MU v Brně - hudební a výtvarná výchova - dostudováno na pedagogické fakultě (1951),
   skladba - soukromě u Jana Kunce,
   1950–1951 skladba u Alexandra Moyzese na Vysokej škole múzických umení v Bratislavě,
   hudební věda na FF UJEP v Brně (ukončeno v roce 1964, zisk titulu PhDr. v roce 1967),
   studium kompozice u Theodora Schaefera na JAMU v Brně (ukončeno v roce 1967),
   jmenován profesorem skladby


  • dílo

   V jeho redakci vyšly speciální bibliografie Wolfganga Amadea Mozarta (1955), Františka Vincence Kramáře (1959) a Jana Ladislava Dusíka (1960).

   Publikační činnost:
   - Jan Kunc (1960)
   - Sborové dílo Bohuslava Martinů (2001).


  • zaměstnání

   pedagog na pedagogickém gymnáziu v Bratislavě,
   1953–1961 pracovník v hudebním oddělení Univerzitní knihovny v Brně,
   od roku 1961 redaktor umělecké hudby v Československém rozhlase,
   sbormistr několika pěveckých těles,
   1961–1962 pedagog na konzervatoři v Brně,
   1962–1997 pedagog na katedře dirigování a skladby JAMU v Brně,
   od roku 1997 vedoucí katedry dirigování a kompozice na Akadémii múzických umení v Banské Bystrici

  • odborné a zájmové organizace

   hra na housle, klavír, violu a varhany,
   zakladatel Společnosti Bohuslava Martinů (1977),
   vedoucí ženského pěveckého a smíšeného sboru OPUS (1954–1956),
   vedoucí Ženského komorního sboru „Vítězslava Kaprálová" (1956–1960),
   Klub moravských skladatelů (zakládající člen)


  • poznámky

   Založil též tradici pořádání komorních koncertů na půdě Univerzitní knihovny v Brně, která trvala až do roku 1970.
   Velký propagátor díla a osoby Bohuslava Martinů a jeho zájem také směřoval k málo známé tvorbě Leoše Janáčka.
   Stal se také spoluzakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu v Brně (1966) a zasadil se o program jeho 1. ročníku, který byl Bohuslavu Martinů věnován.
   Byl také členem a předsedou mnoha porot sborových soutěží.


  • obrazy

   img13877.jpg img13878.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vilém Blažek
   profesor Leoš Janáček
   Jan Kunc
   profesor Theodor Schaefer
   profesor


  • děti

   Vít Zouhar


  • události

   5. 6. 2017
   Zahájení výstavy Zdeněk Zouhar: skladatel, muzikolog, knihovník


  • autor


Aktualizováno: 13. 11. 2018

Zdeněk Zouhar. Foto: Muzikus.cz/Lucie Berná.