Ing. arch. Lubor Lacina

* 23.7.1920 Brno – † 13.2.1998 Brno


architekt


národnost

česká


bydliště

Brno, Lerchova 36


vzdělání

gymnázium v Brně (1939 maturita),
průmyslová škola stavitelská (1942 maturita),
ŠUŘ v Brně (1944 absolvent),
Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše - odbor architektury a pozemního stavitelství (2. státní zkouška dne 6. 12. 1948),
žák B. Fuchse a J. Krohy


jiné pocty

Cena osvobození města Brna,
Cena JM KNV A. Procházky,
Cena 20. výročí osvobození


dílo

zobrazit


zaměstnání

1948–⁠1953 Vysoká škola technická Dra Edvarda Beneše, Ústav architektury - pedagog a asistent J. Krohy,
od roku 1953 architekt na volné noze


odborné a zájmové organizace

Svaz výtvarných umělců


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H3, hrob č. 80 (návrh náhrobku si vytvořil sám Ing. arch. Lubor Lacina již v roce 1989)
osoby

Bohuslav Fuchs
profesor Jiří Kroha
profesor Oldřich Mikulášek
František Václav Süsser
na hrob F. V. Süssera vytvořil náhrobek Josef Adolf Šálek
Lubor Lacina je autorem náhrobku na hrobě J. A. Šálka
další osoby (3)...


partneři

Libuše Lacinová (Čejková)
sňatek: 23. 11. 1946, Brno
ulice

Lerchova
bydliště


objekty

M. Steyskalová a E. Machová
pamětní deska: Gorkého 35/01
spoluautor pamětní desky
O. Mikulášek
pamětní deska: Mášova 4/01
spoluautor pamětní desky
R. Dostál
pomník: Zemědělská 1/04
spoluautor pomníku


stavby

Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
autor rekonstrukce interiéru kina (1962–1965)
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MŠ, blat, LucKub


Aktualizováno: 03. 05. 2022