prof. Ing. Dr. Karel Jůva, DrSc.

* 17.8.1899 Brno – † 1.11.1984


vysokoškolský profesor; odborník na meliorace


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Nová 38
- Sportovní 11
- Tučkova 19
- Srbská 35


vzdělání

I. česká reálka v Brně (1910–1917),
Česká vysoká škola technická v Brně - odbor kulturního inženýrství (1918–1924)


vyznamenání a pocty

Cena osvobození města Brna (1955),
medaile Za zásluhy a rozvoj vědy v oblasti zemědělství a výživy G. Mendela,
cena ČSAV Za zásluhy o rozvoj technických věd F. Křižíka


jiné pocty

jmenován prezidentem republiky rozhodnutím z 30. 4. 1935 mimořádným členem patentního úřadu (1935–1939)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1922),
Technická kancelář Ing. Františka Černého (1924–1926),
asistent u prof. Ing. Vincence Hlavinky (1926)

Česká vysoká škola technická v Brně (od roku 1926) - přednášky: Meliorace I., Meliorace II., Hrazení bystřin,
v roce 1936 jmenován mimořádným profesorem; vybudoval katedru hydromeliorací

Vysoká škola zemědělská v Brně - vedoucí katedry zemědělských meliorací agronomické fakulty (od roku 1960)


odborné a zájmové organizace

Československá akademie zemědělská


poznámky

"V 50. letech bydlel na Tučkově 19 a jeho poslední bydliště bylo od 60. let v Králově Poli na Srbské 35. V roce 1971 byl penzionován. Zemřel 1. listopadu 1984.
Jeho publikační činnost čítá na 400 titulů, z toho 35 knižních, 187 původních vědeckých prací a 28 učebních textů."
(Za doplnění informací k této osobnosti děkuji panu Ladislavu Bartošovi.)
osoby

partneři

Marie Jůvová (Stiasná)
sňatek: 11. 9. 1924

ulice

Sportovní
bydliště Tučkova
bydliště 50. léta Srbská
bydliště od 60. let


související odkazy

blat


Aktualizováno: 15. 04. 2019