Internetová encyklopedie dějin Brna

Edmund Küttler

  Dr. Edmund Küttler


  • * 7.11.1884 Jemnice čp.63 (Rakousko-Uhersko) – † 1964


  • orientalista; etnolog; muzejní pracovník a vysokoškolský pedagog


  • rodné jméno

   Edmund Martin Küttler

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Rakouská republika


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel ze smíšené německo-české rodiny. Byl známý nejen svou dokonalou znalostí češtiny, ale také mnoha dalších evropských i mimoevropských jazyků (např. francouzština, angličtina, turečtina, perština, hindština, částečně i ruština, polština). Ještě před rokem 1914 se zúčastnil výzkumných expedic na jižní Kavkaz (1907–1908) a do Arménie (1913).
   Vzhledem ke svému onemocnění (astigmatismus) se vyhnul vojenské službě v období první světové války. V období vyhroceného národnostního antagonismu mezi Čechy a Němci udržoval více než korektní vztahy se svými českými kolegy v MZM, kteří jeho chování během německé okupace označili jako "bezvadné".
   Po druhé světové válce musel opustit území Československa a se svou manželkou Marií a dcerou Elisabeth se usadil ve Vídni. V Brně zanechal svou sbírku a rozsáhlou knihovnu.


  • bydliště

   Jemnice,
   Moravský Krumlov,
   Hustopeče,
   Brno, V hlinkách 39,
   Vídeň,
   Graz,
   Berlín


  • vzdělání

   po vychození obecných škol v Moravském Krumlově a Hustopečích navštěvoval jeden rok německou podreálku v Hustopečích, maturitu složil v roce 1902 na státní vyšší reálce v Brně,
   v následujících dvou letech studoval na brněnské německé technice (matematika, fyzika, národní hospodářství),
   v letech 1904–1909 studoval na vídeňské univerzitě (orientální jazyky, etnologie), kde v roce 1910 získal doktorát filozofie (promoce 21. 12. 1910),
   své vzdělání si rozšířil na univerzitě v Berlíně v letech 1911–1912 (indologie a etnologie), v tuto dobu také úzce spolupracoval s tamním etnologickým muzeem (Museum für Völkerkunde)


  • zaměstnání

   za svých studií se stal knihovníkem orientálního institutu vídeňské univerzity,
   po získání doktorátu působil ve stejné funkci nejdříve na tamní katedře dějin umění pod vedením prof. Josefa Strzygowského, v letech 1914–1915 pak v Grazu u jazykovědce prof. Rudolfa Meringera,
   od roku 1915 se stal vedoucím orientálního oddělení Institutu pro výzkum kultury (Institut für Kulturforschung) ve Vídni, který založil spolu s kulturním geografem Erwinem Hanslikem (1880–1940),
   1. 4. 1926 byl jmenován pomocným pracovníkem národopisného oddělení MZM, kde navázal úzkou odbornou spolupráci s jeho tehdejším hlavním představitelem Františkem Pospíšilem (po dobu nepřítomnosti ředitele Karla Huckeho od roku 1942 pověřen vedením této instituce),
   od jarního semestru 1927 se stal lektorem turečtiny a novoperštiny na Masarykově univerzitě v Brně


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Pospíšil
   spolu úzce spolupracovali


  • partneři

   Maria Rosalia Küttler (Reh)


  • děti

   Georg Küttler
   Elisabeth Küttler


  • rodiče

   Anna Küttler (Pexová)
   Martin Küttler


  • ulice

   V hlinkách
   bydliště (dnes Hlinky)


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 10429, Matrika narozených Jemnice 1872–1890, s. 165 (Jemnice).


  • autor

   KirO


Aktualizováno: 19. 04. 2019