Mons. ThDr. Josef Laštovica

* 1.11.1925 Jimramov – † 17.5.2012 Řím (Itálie)


římskokatolický kněz brněnské diecéze, papežský prelát


vzdělání

gymnázium na Velehradě a v Brně (1945 maturita),
1950–1955 studium bohosloví v Římě (3. července 1955 tam přijal kněžské svěcení)


jiné pocty

dne 5. prosince 2007 udělil Mons. Laštovicovi brněnský biskup Vojtěch Cikrle medaili sv. Petra a Pavla za obětavou a nezištnou kněžskou i diplomatickou službu ve prospěch naší země


zaměstnání

1955–1956 prefekt v Papežské koleji Nepomucenum, později jako sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity,
v roce 1962 obhájil doktorát teologie,
1963–1968 generální sekretář Lateránské univerzity,
1968–1992 působení na Kongregaci pro zasvěcený život,
působil rovněž v diplomatických službách Vatikánu, dobře znal papeže Pavla VI., Jana Pavla II. a zejména pak kardinála Josepha Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI.,
po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi aktivní přednáškovou činnost v oblasti bioetiky


hrob

hřbitov v Jimramově (podle vlastního přání)


poznámky

Začal studovat Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů vyloučen a poslán jako pomocný dělník do strojíren.
V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože v rodné vlasti mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok později do Říma studovat bohosloví.

Po návratu do vlasti v roce 1992 kromě série přednášek o bioetice se naplno zapojil především do beatifikačního procesu boromejky Matky Vojtěchy Hasmandové. Prostudoval vše, co kandidátka svatosti napsala a dosvědčil, že nic z toho nebylo v rozporu s vírou a mravy. Ujal se i překladu materiálů do italštiny včetně protokolů z výslechu svědků – ať již nyní před diecézní komisí nebo i před zmanipulovaným komunistickým soudem v roce 1953. Materiálů bylo nakonec přes 900 stran. Než byla diecézní část procesu uzavřena, procestoval tisíce kilometrů mezi Římem a Brnem i Prahou a Znojmem, kde se život Matky Vojtěchy v roce 1988 uzavřel. V létě 2005, krátce před svými osmdesátými narozeninami, pokračoval prelát Josef Laštovica ve svém úsilí v Římě, kde jako postulátor zastupoval celé společenství sester boromejek před Kongregací pro kauzy svatých.

Rozloučení s Mons. Laštovicou proběhlo při bohoslužbách v pátek 25. května 2012 v 15 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v sobotu 26. května 2012 v 10.30 hodin v kostele Narození Panny Marie v rodném Jimramově.


prameny, literatura

osoby

Marie Vojtěcha Antonie Hasmandová
generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti; politická vězeňkyně


Ma


Aktualizováno: 04. 09. 2014