prof. PhDr. Jaroslav Marek, CSc.

* 27.11.1926 Nitra – † 18.12.2011 Brno


historik (především moderní světové dějiny, dějiny historiografie)


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Jako vedoucí pracovník měl v Univerzitní knihovně samostatnou kancelář, kde přijímal návštěvy oficiální i přátel, např. Jana Skácela. StB mu tam proto v roce 1982 namontovala "štěnice".


vzdělání

reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli (1946 maturita),
1946–1950 FF MU v Brně - obor dějepis-čeština (1967 PhDr., 1959 CSc., 1991 habilitace, 1991 jmenován profesorem pro obor obecné dějiny)


vyznamenání a pocty

čestná medaile Františka Palackého (1992),
Stříbrná medaile Masarykovy univerzity v Brně (19. 10. 1999)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1952–1956 učil v Dolních Věstonicích a na gymnáziu v Mikulově,
Historický ústav ČSAV, pobočka v Brně (1956–1972),
Univerzitní knihovna v Brně (1. 3. 1972 – 28. 2. 1987) nejprve v bibliografii společenských věd a informační službě, později jako vedoucí doplňování knihovních fondů (1987–1990 v důchodu),
politické události ho přivedly k rozhodnutí vrátit se do Historického ústavu Akademie věd v Brně (1990),
1990–2001 přednášky z dějepisectví na FF MU (hostoval zde už v šedesátých letech)


hrob

Židenický hřbitov, skup. 7, hrob č. 245–246osoby

Jaroslav Mezník
přítel, kolega Jan Skácel
přítel


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 19. 02. 2022