Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Marek

  prof. PhDr. Jaroslav Marek, CSc.


  • * 27.11.1926 Nitra – † 18.12.2011 Brno


  • historik (především moderní světové dějiny, dějiny historiografie)


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Jako vedoucí pracovník měl v Univerzitní knihovně samostatnou kancelář, kde přijímal návštěvy oficiální i přátel, např. Jana Skácela. StB mu tam proto v roce 1982 namontovala "štěnice".


  • vzdělání

   reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli (1946 maturita),
   1946–1950 FF MU v Brně - obor dějepis-čeština (1967 titul PhDr., 1959 CSc., 1991 habilitace, 1991 jmenován profesorem pro obor obecné dějiny)

  • vyznamenání a pocty

   čestná medaile Františka Palackého (1992)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1952–1956 učil v Dolních Věstonicích a na gymnáziu v Mikulově,
   Historický ústav ČSAV, pobočka v Brně (1956–1972),
   Univerzitní knihovna v Brně (1. 3. 1972 – 28. 2. 1987) nejprve v bibliografii společenských věd a informační službě, později jako vedoucí doplňování knihovních fondů (1987–1990 v důchodu),
   politické události ho přivedly k rozhodnutí vrátit se do Historického ústavu Akademie věd v Brně (1990),
   1990–2001 přednášky z dějepisectví na FF MU (hostoval zde už v šedesátých letech)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Mezník
   přítel, kolega Jan Skácel
   přítel


  • autor

   hub


Aktualizováno: 22. 11. 2018