Internetová encyklopedie dějin Brna

Anna Smerczek

  Anna Smerczek


  • * 1790(?) – † 17.9.1822 Brno


  • partner (první manželka) osobnosti: Moritz Smerczek


  • rodné jméno

   Paul


  • zajímavé okolnosti

   Je to ona mladá žena, které napsal básník Silvio Pellico ve svých vzpomínkách „Mé žaláře“ krásný „nekrolog“. „Žena nadzorcova byla už dlouho nemocna a ponenáhlu hynula. Někdy se dala vynésti na pohovce na čerstvý vzduch. Nemohu ani vylíčiti, jak byla vždy dojata, když mně vyjadřovala soucit s námi všemi. /.../ Jednou jsem jí řekl, směje se: Víte-li, paní, že se podobáte jedné osobě, jež mi byla drahá? Ona se zapýřila a odpověděla s vážnou a roztomilou prostotou: Aspoň na mne nezapomenete, až budu mrtva; modlete se za mou ubohou duši a za mé ubohé děti, jež tady zanechám.“

  • příčina úmrtí

   „úbytě“ (Abzehrung)


  • bydliště

   Brno, Špilberk 1


  • zaměstnání

   v domácnosti


  • poznámky

   Pohřeb se konal 19. 9. 1822 na městský hřbitov v Brně a zemřelou pohřbíval s povolením biskupského ordinariátu Franz Sturm, duchovní správce špilberské trestnice.
   Je ironií osudu, že manželka špilberského vrchního představeného zemřela na nemoc, která byla častou příčinou úmrtí trestanců na Špilberku.


  • obrazy

   img14939.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Silvio Pellico
   Silvio Pellico v knize „Le mie Progioni“ zachytil smutný osud první manželky špilberského vrchního představeného Franz Sturm
   Fr. Sturm zaopatřoval a pohřbíval A. Smrczek


  • partneři

   Moritz Smerczek


  • děti

   Eduard Smerczek
   Phillipp Smerczek
   Moritz Smerczek
   Friedrich Smerczek


  • ulice

   Špilberk
   bydliště a místo úmrtí


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku
   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2019

Silvio Pellico při rozhovoru s nemocnou Annou Smrčkovou. Ilustrace pamětí S. Pellica, francouzské vydání z roku 1844.