Anna Smerczek

* 1790(?) – † 17.9.1822 Brno


partner (první manželka) osobnosti: Moritz Smerczek


rodné jméno

Paul


zajímavé okolnosti

Je to ona mladá žena, které napsal básník Silvio Pellico ve svých vzpomínkách „Mé žaláře“ krásný „nekrolog“. „Žena nadzorcova byla už dlouho nemocna a ponenáhlu hynula. Někdy se dala vynésti na pohovce na čerstvý vzduch. Nemohu ani vylíčiti, jak byla vždy dojata, když mně vyjadřovala soucit s námi všemi. /.../ Jednou jsem jí řekl, směje se: Víte-li, paní, že se podobáte jedné osobě, jež mi byla drahá? Ona se zapýřila a odpověděla s vážnou a roztomilou prostotou: Aspoň na mne nezapomenete, až budu mrtva; modlete se za mou ubohou duši a za mé ubohé děti, jež tady zanechám.“


příčina úmrtí

„úbytě“ (Abzehrung)


bydliště

Brno, Špilberk 1


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

Pohřeb se konal 19. 9. 1822 na městský hřbitov v Brně a zemřelou pohřbíval s povolením biskupského ordinariátu Franz Sturm, duchovní správce špilberské trestnice.
Je ironií osudu, že manželka špilberského vrchního představeného zemřela na nemoc, která byla častou příčinou úmrtí trestanců na Špilberku.prameny, literatura

osoby

Silvio Pellico
Silvio Pellico v knize „Le mie Progioni“ zachytil smutný osud první manželky špilberského vrchního představeného Franz Sturm
Fr. Sturm zaopatřoval a pohřbíval A. Smrczek


partneři


ulice

Špilberk
bydliště a místo úmrtí


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku
Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
bydliště


Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2019