prof. JUDr. Hynek Bulín, CSc., dr. h. c.

* 23.11.1908 Brno – † 22.12.1996 Brno


právník a historik, profesor civilního řízení soudního na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a její čestný doktor
dítě osobnosti: JUDr. Hynek Bulín


národnost

česká


zajímavé okolnosti

vedle práva se zabýval rovněž historií, v roce 1966 získal hodnost kandidáta historických věd


bydliště

Brno, Květná 8


vzdělání

1919–1927 Reálné gymnázium v Brně,
1927–1931 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (1931 titul JUDr.),
ve studiích práva a právní filozofie pokračoval na univerzitách v Lipsku (1932–1933) a v Paříži (1933),
v roce 1933 se habilitoval, s účinností od 1. října 1945 byl jmenován profesorem, 1966 CSc. (pro historické vědy)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (6. 1. 1993)


vyznamenání a pocty

Zlatá pamětní medaile Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1990),
bronzová medaile Antonína Randy od Jednoty českých právníků (1993),
Zlatá pamětní medaile Masarykovy univerzity (1994),
Medaile J. E. Purkyně


jiné pocty

na rodinné vile v Květné ulici v Brně-Pisárkách, kterou věnoval ještě za svého života ČSAV, mu byla 8. 7. 1998 odhalena pamětní deska


dílo

Ve svých pracích se zabýval právní filozofií, teorií práva, dějinami nejstarších slovanských států a českou právní terminologií.
Přehled jeho prací přináší např. Slovník českých filozofů, MU Brno 1998, s. 62.


zaměstnání

1936–1950 výuka na PrF MU (znovu pak v letech 1969–1974),
1952–1963 Slovanský ústav ČSAV,
1964–1971 brněnské pracoviště Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV,
po odchodu do důchodu ještě jako podnikový právník, mj. na Brněnských veletrzích a výstavách


odborné a zájmové organizace

Jednota českých právníků


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 61, hrob č. 6-8 (rodinná hrobka); bronzové sousoší "Pieta" vytvořil v letech 1936–1937 sochař Václav Hynek Mach
osoby

Vladislav David
student Jan List
spolužák Václav Hynek Mach
autor bronzového sousoší "Pieta" na náhrobku H. Bulína


partneři

Zdenka Bulínová (Kučerová)
sňatek: 3. 8. 1938ulice

Květná
bydliště


osoba na objektech

H. Bulín
pamětní deska: Květná 8/01


objekty

Výzdoba balkonu vily JUDr. Hynka Bulína
sochařská realizace: Květná 8/02
majitel vily


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

8. 7. 1998
Odhalení pamětní desky Hynka Bulína 5. 5. 1994
Odhalení pamětních desek obětem nacismu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
čestný doktor Masarykovy univerzity


související odkazy

Jord, Kal


Aktualizováno: 12. 10. 2022