Emil Tugendhat

* 14.10.1867 Brno – † 5.12.1928 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


podnikatel ve vlnařství, šachista, mecenáš brněnských šachových podniků


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Patřil k výborným brněnským šachistům; asi od roku 1908 se již neúčastnil žádných šachových turnajů, nebyl proto tolik ve veřejnosti známý. Svými peněžními příspěvky však umožnil konání mnoha šachových podniků, byl velice oblíbený pro svou přátelské a neokázalé chování.


bydliště

Brno:
- Böhmergasse 10
- Zeile 16
- Hasnergasse 5
- Na kopečku 9


zaměstnání

ředitel firmy Max Kohn v Brně (v roce 1896 mu byla udělena její prokura),
v roce 1908 se stal veřejným společníkem této firmy, která se změnila ve veřejnou obchodní společnost se sídlem v Offermanově (nyní Vlhké) ulici,
po vzniku Československa, poté co v roce 1919 vystoupil společník Richard Richards (dříve Kohn), přešla firma Max Kohn, Na ponávce č. 53, zcela do vlastnictví rodiny Tugendhatů; veřejnými společníky se stali synové (Hans a Friedrich)

v roce 1898 mu byla udělena také prokura firmy Englische Wollenwaren-Manufaktur, Gesellschaft m.b.H., která byla založena v tehdejším Pruském Slezsku (nyní Polsko) v Grünbergu (nyní Zielona Góra), firma měla mít sídlo v Kamenném Mlýně u Brna,
již v roce 1910 byla likvidována a roku 1912 vymazána z obchodního rejstříku,
v roce 1917 mu byla udělena prokura firmy S. Feldhendler et Comp. v Brně, Nová (nyní Lidická) ulice č. 59


odborné a zájmové organizace

člen správní rady K. k. Wollwaren-Industrie Gesellschaft v Brně (od roku 1917),
Vizepräsident der Verwaltungskommission der Handels und Gewerbekammer,
Ausschussmitglied des Verbandes Mährischer Industrieller,
Ausschussmitglied der Pensionskasse der Industriebeamten,
Spolek českých tenistů (čestný člen),
Spolek českých šachistů v Brně (čestný člen)


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 8, řada 1, sekce 26C
ulice

Böhmergasse
rodný dům (dnes Josefská) Zeile
bydliště doložené v roce 1894 (dnes Cejl) Hasnergasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Jeřábkova) Na kopečku
bydliště doložené v roce 1928 (dnes Antonína Slavíka)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš, MJ


Aktualizováno: 30. 04. 2022