akademický malíř Antonín Procházka

* 5.6.1882 Vážany (okres Vyškov) – † 9.6.1945 Brno


malíř, kreslíř, designer, jeden z průkopníků českého moderního umění na počátku 20. století


národnost

česká


bydliště

vzdělání

1902–1904 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. Emanuel Dítě),
1904–1906 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Vlaho Bukovac, prof. Hanuš Schwaiger),
1912 speciální malířská a grafická škola Maxe Švabinského na Akademii výtvarných umění v Praze


vyznamenání a pocty

26. dubna 1946 jmenován in memoriam národním umělcem


jiné pocty

pamětní deska na rodném domě ve Vážanech


dílo

Svým raným expresionistickým dílem, v němž obdivoval mimo jiné tvorbu H. Daumiera, El Greca a E. Muncha, se účastnil prvních výstav skupiny Osma v Praze (1907, 1908, spolu s E. Fillou, B. Kubištou, O. Kubínem, V. Benešem a dalšími). Patří k předním představitelům českého kubismu.
V letech 1914–1917 vytvořil osobitou verzi orfického kubismu, později (1921–1925) experimentoval s malířskými technikami a přinášel do kubistické tvorby četné motivy z lidového a naivního umění. Ve 20. letech (od roku 1924 žil v Brně) stále více převládal v jeho díle klasicismus, nejdřív archaického, později historizujícího charakteru.
V Brně vytvořil ve 30. a 40. letech monumentální plátna s antichttps://www.encyklopedie.brna.cz/admin-mmb/?acc=person_privilege&load=1749kými a mytologickými náměty. Nejznámější je obraz Prométheus přinášející lidstvu oheň (1939) pro aulu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


zaměstnání

1910 suplující učitel kreslení na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě,
1921–1924 profesor kreslení na České státní reálce v Novém Městě na Moravě,
1924–1936 profesor kreslení na Státním čsl. dívčím reálném gymnáziu v Brně


odborné a zájmové organizace

člen skupiny Osma (1907–1908),
SVU Mánes (od roku 1910),
Skupina výtvarných umělců v Praze (1911–1914),
Skupina výtvarných umělců v Brně (1923–1939)


čestný hrob


pojmenované ulice


osoby

Václav Dvořák
přítel; v r. 1937 přebudoval jeho dům;sběratel jeho obrazů Jánuš Kubíček
blízcí přátelé Konstantin Raclavský
"chráněnec" A. Procházky Otakar Teyschl
přítel


partneři

Linka Procházková (Scheithauerová)
sňatek: 30. 1. 1908, Berlín-Charlottenburg


osoba na objektech

A. Procházka
pamětní deska: Antonína Procházky 24/01


objekty

Prometheus přinášející lidstvu oheň
obraz: Veveří 70/06
autor obrazu


stavby

Vila Václava Dvořáka
Foustkova 19/104
autor obrazů vystavených ve vile
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158
výzdoba interiéru auly
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

2014
Rekonstrukce auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity
autor známého obrazu, který je v aule umístěn
16. 12. 1938
Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
autor obrazu


Mach


Aktualizováno: 09. 12. 2018