akademický malíř Antonín Procházka

* 5.6.1882 Vážany (okres Vyškov) – † 9.6.1945 Brno (zemská nemocnice)


malíř, kreslíř, designer, jeden z průkopníků českého moderního umění na počátku 20. století


národnost

česká


bydliště

vzdělání

1902–1904 Uměleckoprůmyslová škola v Praze (prof. Emanuel Dítě),
1904–1906 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Vlaho Bukovac, prof. Hanuš Schwaiger),
1912 speciální malířská a grafická škola Maxe Švabinského na Akademii výtvarných umění v Praze


vyznamenání a pocty

26. dubna 1946 jmenován in memoriam národním umělcem


jiné pocty

pamětní deska na rodném domě ve Vážanech


dílo

Svým raným expresionistickým dílem, v němž obdivoval mimo jiné tvorbu H. Daumiera, El Greca a E. Muncha, se účastnil prvních výstav skupiny Osma v Praze (1907, 1908, spolu s E. Fillou, B. Kubištou, O. Kubínem, V. Benešem a dalšími). Patří k předním představitelům českého kubismu.
V letech 1914–1917 vytvořil osobitou verzi orfického kubismu, později (1921–1925) experimentoval s malířskými technikami a přinášel do kubistické tvorby četné motivy z lidového a naivního umění. Ve 20. letech (od roku 1924 žil v Brně) stále více převládal v jeho díle klasicismus, nejdřív archaického, později historizujícího charakteru.
V Brně vytvořil ve 30. a 40. letech monumentální plátna s antickými a mytologickými náměty. Nejznámější je obraz Prometheus přinášející lidstvu oheň (1939) pro aulu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.


zaměstnání

1910 suplující učitel kreslení na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě,
1921–1924 profesor kreslení na České státní reálce v Novém Městě na Moravě,
1924–1936 profesor kreslení na Státním čsl. dívčím reálném gymnáziu v Brně


odborné a zájmové organizace

člen skupiny Osma (1907–1908),
SVU Mánes (od roku 1910),
Skupina výtvarných umělců v Praze (1911–1914),
Skupina výtvarných umělců v Brně (1923–1939)


čestný hrob

poznámky

pohřeb se konal 13. 6. 1945pojmenované ulice

prameny, literatura

zobrazit


osoby

Václav Dvořák
přítel; v r. 1937 přebudoval jeho dům;sběratel jeho obrazů Kuba Jureček
K. Jureček vytvořil v roce 1964 o A. Procházkovi televizní dokument Květoslava Kotrlá
A. Procházka byl svědkem sňatku K. Kotrlé Josef Kotrlý
A. Procházka byl svědkem sňatku J. Kotrlého Jánuš Kubíček
blízcí přátelé
další osoby (3)...


partneři

Linka Procházková (Scheithauerová)
sňatek: 30. 1. 1908, Berlín-Charlottenburgosoba na objektech

A. Procházka
pamětní deska: Antonína Procházky 24/01


objekty

Prometheus přinášející lidstvu oheň
obraz: Veveří 70/06
autor obrazu


stavby

Vila Václava Dvořáka
Foustkova 19/104
autor obrazů vystavených ve vile
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 70/158
výzdoba interiéru auly
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

2014
Rekonstrukce auly Právnické fakulty Masarykovy univerzity
autor známého obrazu, který je v aule umístěn
16. 12. 1938
Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
autor obrazuMach


Aktualizováno: 23. 03. 2023