Jan Jindřich

* 12.2.1322 Mělník – † 12.11.1375 Brno


vévoda korutanský a tyrolský (1335–1341), markrabě moravský (1349–1375), mladší bratr Karla IV.


z rodu

Lucemburků


zajímavé okolnosti

v lednu 1350 přesídlil Jan Jindřich se svou druhou manželkou Markétou Opavskou do Brna, které si zvolil za své sídelní město


místo pobytu

Korutany, Praha, město Brno, sídelní hrad Špilberk, hrad Veveří


hrob

Brno, kostel sv. Tomáše (dosud nenalezen)


poznámky

Jan Jindřich byl ve svých pěti letech dán na výchovu ke dvoru korutanského vévody Jindřicha, otce své budoucí manželky Markéty zv. Maultasch. Pozdější manželství nebylo šťastné - Markéta veřejně označila Jana Jindřicha za impotentního a z Korutan ho záhy vypudila. Krátce nato se znovu provdala, a to za syna německého císaře Ludvíka Bavora, Ludvíka Braniborského.
Teprve po legalizaci rozluky jejich manželství papežem Klementem VI. se znovu oženil i Jan Jindřich, a to s Markétou, dcerou opavského vévody Mikuláše II. (spolu pak zplodili šest dětí). Už před tímto sňatkem byl však Janu Jindřichovi připisován nemanželský syn Jan, pozdější vyšehradský probošt. Dne 26. prosince 1349 udělil Karel IV. svému mladšímu bratrovi lénem Moravu, jak si přál ve svém testamentu jejich otec.
Jan Jindřich se podílel na diplomatických i státnických aktivitách svého bratra, kterého vždy bezvýhradně podporoval. Za své sídlo si zvolil Brno, které pak dalších šedesát let z tohoto postavení těžilo, ale také na ně doplácelo.
Ve svém testamentu rozdělil Jan Jindřich markraběcí majetek mezi své tři syny a nejstaršího Jošta ustanovil svým nástupcem.
Brzy po příchodu do Brna založil Jan Jindřich augustiniánský klášter, který se měl stát místem posledního odpočinku všech příslušníků moravské rodové větve. Podle písemných pramenů byl v kostele sv. Tomáše skutečně pohřben i se svými manželkami Markétou Opavskou a Markétou Rakouskou. Archeologický výzkum v presbytáři kostela však z markraběcích pohřbů odkryl pouze hrobku Joštovu, jeho mladší bratři Jan Soběslav a Prokop odpočívají v místech svého skonu, v italském Udine a v brněnském kartuziánském klášteře.
Nedlouho před svou smrtí, 13. srpna 1375, založil Jan Jindřich se svou manželkou Alžbětou Oettingenskou a svými syny kartuziánský klášter v Králově Poli.pojmenované ulice

- Božetěchova + Markraběte Jana Jindřicha (Královo Pole), jen část ulicepartneři

Markéta Korutanská
sňatek: 16. 9. 1330 Markéta Opavská
sňatek: 1349/1350 Markéta Rakouská
sňatek: 6. nebo 26. 2. 1364 Alžběta Oettingenská
sňatek: kolem roku 1366


děti

Kateřina Lucemburská
mažel Jindřich, vévoda z Falkenbergu Jošt (Lucemburský)
Alžběta Lucemburská
manžel Vilém I., markrabě míšeňský a lantkrabě durynský Anna Lucemburská
manžel Petr ze Šternberka Jan Soběslav Lucemburský

další děti (1)...
osoba na objektech

sochy makraběte Jana Jindřicha a markraběte Jošta
sochařská realizace: Moravské náměstí 1/03události

2. 7. 2016
Výstava Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad.
markrabě moravský
1. 6. 2000
Zahájení výstavy Moravští Lucemburkové 13. 5. 1387
Doplnění statut zlatníků
markrabě moravský
13. 8. 1375
Založení kartuziánského kláštera v Králově Poli 23. 6. 1373
"Obchodní" privilegium
markrabě moravský

další události (18)...


Los


Aktualizováno: 27. 04. 2018