Wilhelm Niessner

* 21.9.1873 Nové Hvězdlice (okres Vyškov) – † 14.5.1953 Brno


německý novinář a politik, poslanec, senátor, místopředseda Senátu Národního shromáždění Republiky československé, antifašista


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Udržoval kontakty s představiteli mezinárodního socialistického hnutí a v roce 1912 se účastnil kongresu Druhé internacionály v Basileji.
Na stránkách listu Sozialdemokrat vystupoval od 30. let 20. století za mobilizaci proti nacistické hrozbě. Po německé okupaci byl za své pro československé a demokratické postoje perzekuován.
Poslední léta svého života strávil v Brně, v politickém ústraní a ve velice skromných sociálních podmínkách.


bydliště

Nové Hvězdlice čp. 57 (rodný dům),
Brno:
- Rudolfsgasse 20
- Waisenhausgasse 22


vzdělání

v Brně vyučen typografem


zaměstnání

typograf,
po vyučení pracoval 12 let jako sazeč v tiskárně, kde se vydávaly brněnské socialisticky orientované noviny Volksfreund, v nich posléze dvacet let (1901–1921) působil jako vedoucí redaktor,
v letech 1921–1935 byl šéfredaktorem Sozialdemokrat - ústředního deníku německé sociální demokracie v Československu


politická orientace

německá sociální demokracie


odborné a zájmové organizace

1897–1904 člen vedení moravsko-slezské a v letech 1904–1919 moravské zemské organizace rakouské sociální demokracie,
1905–1907 člen brněnské městské rady,
1907–1911 poslanec říšské rady ve Vídni (za městský volební obvod Nový Jičín),
1913–1918 poslanec Moravského zemského sněmu

v meziválečném období se výrazně podílel na činnosti německé sociální demokracie v Československu,
1921–1938 člen předsednictva a v letech 1927–1930 člen výkonného výboru strany

1920–1936 senátor a zároveň v letech 1920–1926 byl zvolen místopředsedou Senátu Národního shromáždění,
1945–1948 předseda brněnského Antifašistického výboru,
člen spolku „Deutsche Theaterbaugemeinde“


poznámky

Antifašistické výbory „Antify“ byly jedinými úředně povolenými a tolerovanými organizacemi v českých zemích, ve kterých se po roce 1945 mohli sdružovat občané německé národnosti. V mezích možností měly chránit odpůrce a oběti nacismu z řad českých Němců v neklidném poválečném období a starat se o ně. Vyslovoval se kriticky ke způsobu odsunu německého obyvatelstva, byl pozván jako předseda „Antify“ 18. 12. 1945 k osobnímu rozhovoru k prezidentovi republiky Edvardu Benešovi.osoby

Edvard Beneš
W. Niessner byl pozván k osobnímu rozhovoru k E. Benešovi Guido Glück
spolupráce


partneřiulice

Rudolfsgasse
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Česká) Waisenhausgasse
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Grohova)


události

8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
člen, vyslán za německé obyvatelstvo


Jord


Aktualizováno: 20. 06. 2020