Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm Niessner

  Wilhelm Niessner


  • * 21.9.1873 Nové Hvězdlice u Vyškova – † 14.5.1953 Brno


  • německý novinář a politik, poslanec, senátor, místopředseda Senátu Národního shromáždění Republiky československé, antifašista


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Udržoval kontakty s představiteli mezinárodního socialistického hnutí a v roce 1912 se účastnil kongresu Druhé internacionály v Basileji.
   Na stránkách listu Sozialdemokrat vystupoval od 30. let 20. století za mobilizaci proti nacistické hrozbě. Po německé okupaci byl za své pro československé a demokratické postoje perzekuován.
   Poslední léta svého života strávil v Brně, v politickém ústraní a ve velice skromných sociálních podmínkách.


  • vzdělání

   v Brně vyučen typografem


  • zaměstnání

   typograf,
   po vyučení pracoval 12 let jako sazeč v tiskárně, kde se vydávaly brněnské socialisticky orientované noviny Volksfreund, v nich posléze dvacet let (1901–1921) působil jako vedoucí redaktor,
   v letech 1921–1935 byl šéfredaktorem Sozialdemokrat - ústředního deníku německé sociální demokracie v Československu

  • politická orientace

   německá sociální demokracie

  • odborné a zájmové organizace

   1897–1904 člen vedení moravsko-slezské a v letech 1904–1919 moravské zemské organizace rakouské sociální demokracie,
   1905–1907 člen brněnské městské rady,
   1907–1911 poslanec říšské rady ve Vídni (za městský volební obvod Nový Jičín),
   1913–1918 poslanec Moravského zemského sněmu

   v meziválečném období se výrazně podílel na činnosti německé sociální demokracie v Československu,
   1921–1938 člen předsednictva a v letech 1927–1930 člen výkonného výboru strany

   1920–1936 senátor a zároveň v letech 1920–1926 byl zvolen místopředsedou Senátu Národního shromáždění

   1945–1948 předseda brněnského Antifašistického výboru


  • poznámky

   Antifašistické výbory "Antify" byly jedinými úředně povolenými a tolerovanými organizacemi v českých zemích, ve kterých se po roce 1945 mohli sdružovat občané německé národnosti. V mezích možností měly chránit odpůrce a oběti nacismu z řad českých Němců v neklidném poválečném období a starat se o ně.


  • prameny, literatura


  • události

   8. 11. 1918
   Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
   člen, vyslán za německé obyvatelstvo


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 18. 09. 2016