Bedřich Silva-Tarouca

* 11.12.1816 Čechy pod Kosířem (okres Prostějov) – † 23.6.1881 Brno


mecenáš a podporovatel českého vlasteneckého dění


šlechtický titul

hrabě


bydliště

vzdělání

1838–1843 teologie v Praze a Brně


zaměstnání

kněz, konzistorní rada


odborné a zájmové organizace

čestný kanovník kapituly na Vyšehradě v Praze


hrob

Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


poznámky

V mnohém připomínal svého děda hraběte Františka Šternberka. Své vlastenectví projevil při známém hlasování o české petici a veřejným apelem na moravské stavy v roce 1848.
Jako žák a přítel Josefa Mánesa projevoval intenzivní zájem o výtvarné umění. Majitel panství Čechy pod Kosířem, Drahanovice a Krakovec, majitel domů a zahrad v Brně, Údolní ulice č. 18–22.
Pohřeb se konal 25. 6. 1881 na městský hřbitov.prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Matice moravská v dějinách Moravy"

článek v odborném periodiku

"Moravský buditel Bedřich Silva-Tarouca"


osoby

Matěj Procházka
M. Procházka pohřbíval B. Silvu-Tarouca


ulice

Jodokstrasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Joštova) Talgasse - Údolní
bydliště doložené v době úmrtí (dnes Údolní)


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku


události

23. 8. 1850
Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
hrabě, mecenáš, poskytl podporu založení spolku


erh


Aktualizováno: 06. 12. 2018