Internetová encyklopedie dějin Brna

Bedřich Silva-Tarouca

  Bedřich Silva-Tarouca


  • * 11.12.1816 Čechy pod Kosířem (okres Prostějov) – † 23.6.1881 Brno


  • mecenáš a podporovatel českého vlasteneckého dění


  • šlechtický titul

   hrabě


  • bydliště

   Brno:
   - Jodokstrasse 7
   - Talgasse - Údolní 24


  • vzdělání

   1838–1843 teologie v Praze a Brně


  • zaměstnání

   kněz, konzistorní rada

  • odborné a zájmové organizace

   čestný kanovník kapituly na Vyšehradě v Praze


  • hrob

   Městský hřbitov v Brně při dnešní Kounicově ulici


  • poznámky

   V mnohém připomínal svého děda hraběte Františka Šternberka. Své vlastenectví projevil při známém hlasování o české petici a veřejným apelem na moravské stavy v roce 1848.
   Jako žák a přítel Josefa Mánesa projevoval intenzivní zájem o výtvarné umění. Majitel panství Čechy pod Kosířem, Drahanovice a Krakovec, majitel domů a zahrad v Brně, Údolní ulice č. 18–22.
   Pohřeb se konal 25. 6. 1881 na městský hřbitov.


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Matice moravská v dějinách Moravy"
   článek v odborném periodiku
   "Moravský buditel Bedřich Silva-Tarouca"


  • osoby

   Matěj Procházka
   M. Procházka pohřbíval B. Silvu-Tarouca


  • ulice

   Jodokstrasse
   bydliště doložené v roce 1870 (dnes Joštova) Talgasse - Údolní
   bydliště doložené v době úmrtí (dnes Údolní)


  • stavby

   park Tyršův sad
   Kounicova
   místo posledního odpočinku


  • události

   23. 8. 1850
   Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
   hrabě, mecenáš, poskytl podporu založení spolku


  • autor

   erh


Aktualizováno: 06. 12. 2018