PhDr. Alena Jeřábková

* 23.3.1934 Bratislava


etnografka, knihovnice a pedagožka


rodné jméno

Kuncová


zajímavé okolnosti

s rodiči se přestěhovali z Bratislavy do Brna v roce 1939


vzdělání

1952–1957 Masarykova univerzita v Brně - obor národopis (u A. Václavíka) a dějiny umění (u V. Richtera a A. Kutala),
studium knihovnictví na Osvětové škole, následně na UK v Praze na Institutu osvěty a novinářství


dílo

v publikační činnosti se věnovala např. soupisům etnografické bibliografie, psala různé příspěvky o tradičním odívání nebo z oboru knihovnictví (např. do ČMM, ČMZM, Národopisné revue aj.)


zaměstnání

1957–1962 univerzitní knihovna v Brně,
deset let strávila s dětmi v domácnosti,
1972–1975 Knihovna Jiřího Mahena v Brně,
1975–2003 Střední knihovnická škola v Brně - pedagožka knihovnických předmětů a dějin kultury a umění,
od roku 1962 externě přednášela na FF MU o lidové oděvní kultuře v Evropě


odborné a zájmové organizace

folklorní soubor Radost (vedoucí taneční složky)prameny, literatura

osoby

partneři

děti

Alena Křížová (Jeřábková)


LucKub


Aktualizováno: 12. 01. 2023