doc. PhDr. Arne Linka, CSc.

* 6.2.1938 Zborovice (okres Kroměříž) – † 6.3.1999 Brno


pianista, skladatel (improvizátor), muzikolog, pedagog a muzikoterapeut


národnost

česká


vzdělání

gymnázium v Kroměříži (1953–1955),
konzervatoř v Brně - obor klavír (1955–1959),
JAMU v Brně (1959–1963 obor skladba, 1992 titul docent v oboru hudební teorie),
UP v Olomouci (1972 titul PhDr.),
Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Praze (1989 titul CSc.)


dílo

- jako pianista absolvoval asi 500 recitálů (i v rozhlase a televizi), kdy uplatňoval své improvizační nadání
- skladatelské dílo čítá 60 děl, napsal i několik scénických hudeb, například pro Divadlo bratří Mrštíků v Brně (dnes Městské divadlo Brno)
- jako publicista zveřejnil na 600 textů (recenze koncertů a knih; muzikoterapeutické stati v časopisech, referáty o koncertech ve Svobodném slově a v měsíčníku Kam v Brně; přes 30 rozhlasových hudebně vzdělávacích pořadů; přednášky v divadlech hudby; texty do programů a úvody koncertů; příspěvky do slovníků; rozhovory pro časopisy; úvody k vydání skladeb jeho švagra Zdeňka Pololáníka
- výrazně se uplatňoval v muzikoterapii, jíž se zabýval od roku 1975


zaměstnání

konzervatoř v Brně (pedagog),
JAMU v Brně (pedagog, korepetitor k tanci),
konzervatoř v Praze (1983–1990 pedagog),
JAMU v Brně (od roku 1990)


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelůosoby

Miloslav Ištvan
pedagog na JAMU v Brně Ctirad Kohoutek
pedagog na JAMU v Brně Vilém Petrželka
pedagog na JAMU v Brně Zdeněk Pololáník
švagr Theodor Schaefer
pedagog na JAMU v Brněhub


Aktualizováno: 06. 02. 2020