Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vladimír List

  prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc.


  • * 4.6.1877 Praha – † 27.6.1971 Brno


  • inženýr elektrotechniky, profesor konstrukční elektrotechniky na české technice v Brně, v letech 1917–1918 rektor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   již v roce 1926 vypracoval návrh metra pro Prahu


  • bydliště

   Brno, Údolní 28 (dnes 20?) (1909–1971)


  • vzdělání

   Akademické gymnázium v Praze (1895 maturita),
   Česká vysoká škola technická v Praze (obor elektrotechnika), 2. státní zkouška vykonána v roce 1899,
   1900–1901 postgraduální studium na Univerzitě v Lutychu (Belgie)

  • čestný doktorát

   čestný doktor technických věd (29. 11. 1947), Benešova technika v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce (23. 1. 1967),
   zlatá medaile VUT v Brně (1967),
   francouzský řád Officier de L´Insruction Publique,
   Kříž komandérského řádu Leopolda II. v Belgii,
   pamětní medaile CIGRE

  • jiné pocty

   čestný člen Société Francaise de Electriciens,
   čestný člen Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
   čestný předseda Conférence Internationale des Grandes Réseaux Électriques


  • dílo

   zobrazit Zasloužil se o elektrifikaci Československa a o vybudování brněnské teplárny.
   Při Elektrotechnickém svazu Československém založil v roce 1927 zkušebnu elektrotechnického materiálu a elektrotechnických výrobků.
   Stál u zrodu Československé normalizační společnosti (1922).
   V roce 1926 navrhl spolu se stavebním inženýrem Bohumilem Beladou projekt pražského metra (přepracováno v roce 1930, ale neuskutečněno).


  • zaměstnání

   1902–1909 továrna Fr. Křižíka v Praze (šéfinženýr),
   1908–1947 Česká vysoká škola technická v Brně (řádný profesor, v letech 1917–1918 rektor, v letech 1910–1911, 1919–1920, 1939–1940 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství)

  • odborné a zájmové organizace

   Elektrotechnický svaz československý (v roce 1919 spoluzakladatel, v letech 1920–1921 předseda),
   Československá normalizační společnost,
   dopisující člen Královské akademie technických věd ve Stockholmu,
   Mezinárodní normalizační společnost (ISO) v Belgii v letech 1932–1934,
   člen Masarykovy Akademie Práce,
   dopisující člen Národohospodářského ústavu při České Akademii v Praze,
   člen Státní elektrárenské rady,
   náhradník Poradního sboru pro otázky hospodářské,
   předseda Sekce všeužitečných elektráren při Elektrotechnickém svazu čs. v Praze,
   bývalý předseda Rotary klubu Brno,
   člen výboru Ústředního Svazu čs. průmyslníků,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 36, hrob č. 107

  • pojmenováno

   Listovy koleje (Kounicova 46/48),
   Vědeckotechnický park profesora Lista (Technická 12)


  • obrazy

   img2232.jpg img10263.jpg img10264.jpg img10265.jpg img10266.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Listovské rozpravy v brněnském Technickém muzeu"
   "Kapitoly z dějin Vysokého učení technického v Brně : (cesta moravské techniky 20. stoletím) "
   "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století"
   "Prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc."
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Za profesorem ing. dr. h. c. Vladimírem Listem, DrSc. nositelem Řádu práce"
   "Profesor List a pražské metro"
   "Osobní fond Vladimír List"
   "Osobní spisy zaměstnanců"
   "Vladimír List"
   "Devadesátiny prof. Lista, Sborník"
   "Vladimír List. Život a dílo"
   "Paměti"
   "Sbírka biografických dokumentů"


  • osoby

   Aleš Bláha
   student Josef Sousedík
   poskytoval prof. Listovi jako odborník z elektrotechnické praxe konzultace


  • partneři

   Helena Listová (Gebauerová)
   sňatek: 21. 1. 1904 v Praze (kostel sv. Ludmily)


  • děti

   Jan List


  • rodiče

   Karel List
   Františka Listová (Steffanyová)


  • sourozenci

   Štěpánka Listová


  • ulice

   Údolní
   bydliště v letech 1909–1971 Technická
   Vědeckotechnický park profesora Lista Kounicova
   Listovy koleje


  • osoba na objektech

   V. List
   pamětní deska: Kounicova 16/02


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   18. 10. 1967
   Slavnostní odhalení busty prof. Dr. h. c. Josefa Sumce
   inženýr elektrotechniky
   21. 4. 1947
   Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra 6. 9. 1946
   Zahájení XXV. sjezdu Elektrotechnického svazu československého v Brně
   přednáška Technika v domácnosti
   1. 12. 1930
   Zahájení provozu brněnské teplárny
   iniciátor stavby a uvedení do provozu teplárny v Brně Na Špitálce


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, Menš


Aktualizováno: 17. 02. 2019

Vladimír List. Archiv VUT, Sbírka fotografií.