prof. Ing. Dr. h. c. Vladimír List, DrSc., dr. h. c.

* 4.6.1877 Praha – † 27.6.1971 Brno


inženýr elektrotechniky, profesor konstrukční elektrotechniky na české technice v Brně, v letech 1917–1918 rektor


národnost

česká


zajímavé okolnosti

již v roce 1926 vypracoval návrh metra pro Prahu


bydliště

Brno, Údolní 28 (dnes 20?) (1909–1971)


vzdělání

Akademické gymnázium v Praze (1895 maturita),
Česká vysoká škola technická v Praze (obor elektrotechnika), 2. státní zkouška vykonána v roce 1899,
1900–1901 postgraduální studium na Univerzitě v Lutychu (Belgie)


čestný doktorát

VUT v Brně (29. 11. 1947)


vyznamenání a pocty

Řád práce (23. 1. 1967),
zlatá medaile VUT v Brně (1967),
francouzský řád Officier de L´Insruction Publique,
Kříž komandérského řádu Leopolda II. v Belgii,
pamětní medaile CIGRE


jiné pocty

čestný člen Société Francaise de Electriciens,
čestný člen Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
čestný předseda Conférence Internationale des Grandes Réseaux Électriques


dílo

Zasloužil se o elektrifikaci Československa a o vybudování brněnské teplárny.
Při Elektrotechnickém svazu Československém založil v roce 1927 zkušebnu elektrotechnického materiálu a elektrotechnických výrobků.
Stál u zrodu Československé normalizační společnosti (1922).
V roce 1926 navrhl spolu se stavebním inženýrem Bohumilem Beladou projekt pražského metra (přepracováno v roce 1930, ale neuskutečněno).


zaměstnání

1902–1909 továrna Fr. Křižíka v Praze (šéfinženýr),
1908–1947 Česká vysoká škola technická v Brně (řádný profesor, v letech 1917–1918 rektor, v letech 1910–1911, 1919–1920, 1939–1940 děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství)


odborné a zájmové organizace

Elektrotechnický svaz československý (v roce 1919 spoluzakladatel, v letech 1920–1921 předseda),
Československá normalizační společnost,
dopisující člen Královské akademie technických věd ve Stockholmu,
Mezinárodní normalizační společnost (ISO) v Belgii v letech 1932–1934,
člen Masarykovy Akademie Práce,
dopisující člen Národohospodářského ústavu při České Akademii v Praze,
člen Státní elektrárenské rady,
náhradník Poradního sboru pro otázky hospodářské,
předseda Sekce všeužitečných elektráren při Elektrotechnickém svazu čs. v Praze,
bývalý předseda Rotary klubu Brno,
člen výboru Ústředního Svazu čs. průmyslníků,
Přírodovědecký klub v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


hrob

pojmenováno

Listovy koleje (Kounicova 46/48),
Vědeckotechnický park profesora Lista (Technická 12)


obrazy


osoby

Vladimír Bárta
student Aleš Bláha
student Josef Sousedík
poskytoval prof. Listovi jako odborník z elektrotechnické praxe konzultace


partneři

Helena Listová (Gebauerová)
sňatek: 21. 1. 1904 v Praze (kostel sv. Ludmily)


dětiulice

Údolní
bydliště v letech 1909–1971 Technická
Vědeckotechnický park profesora Lista Kounicova
Listovy koleje


osoba na objektech

V. List
pamětní deska: Kounicova 16/02


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 10. 1967
Slavnostní odhalení busty prof. Dr. h. c. Josefa Sumce
inženýr elektrotechniky
21. 4. 1947
Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
profesor konstrukční elektrotechniky na české technice v Brně
6. 9. 1946
Zahájení XXV. sjezdu Elektrotechnického svazu československého v Brně
přednáška Technika v domácnosti
1. 12. 1930
Zahájení provozu brněnské teplárny
iniciátor stavby a uvedení do provozu teplárny v Brně Na Špitálce


související odkazy

Čoup, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022