Leopold Siebenschein

* 23.3.1860 Strážnice (okres Hodonín) – † 2.3.1928 Brno


průmyslník v mydlářství
bratr osobnosti: Elias/Edmund Siebenschein
otec osobnosti: Felix Sigmund Siebenschein


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

zaměstnání

spolu s bratrem Eliasem (oba židovští obchodníci v Brně) požádal jako veřejný společník roku 1895 Zemský soud v Brně o zápis firmy Brüder Siebenschein do obchodního rejstříku pro veřejné obchodní společnosti - předmětem podnikání byla výroba olejového mýdla v Brně, Plotní ulice č. 27/31, kde bratři zakoupili objekt svého předchůdce Melichara Kokory,
výroba měla používat jako surovinu jen čisté tuky, bylo zakázáno používat lůj a podnik se měl věnovat výhradně výrobě olejového mýdla, nikoliv lití svíček,
Leopold Siebenschein uváděný k roku 1902 jako obchodník ve Strážnici, z firmy vystoupil a ta se stala firmou jednotlivce Eliase/Edmunda, jeho bratra

Leopold Siebenschein požádal jako apretér roku 1904 Zemský soud v Brně o zápis firmy Leopold Siebenschein v Brně do obchodního rejstříku pro jednotlivce - v domě na Cejlu č. 39 chtěl provádět apreturu vlněného zboží ve mzdě, se kterou zde započal již v říjnu roku 1903,
na brněnský Zemský soud se obrátil dále roku 1912 se žádostí o změnu předmětu podnikání, kterým měla být výroba apretovacích a šlichtovacích přípravků, a dále měl v úmyslu také vyrábět mýdlo - tuto výrobu chtěl vyrábět ve Wawrově (nyní Hybešova) ulici č. 40,
roku 1922 však oznámil, že svoji živnost již delší dobu neprovozuje, a požádal o výmaz své firmy z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

v souvislosti s výrobou mýdla se musel stát členem společenství řezníků, uzenářů a vařičů mýdla v Brně


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 16, řada 1, sekce 26Cpartneři

Friederike Siebenschein (Siebenschein)
(první manželka) Charlotte Siebenschein (Siebenschein)
sňatek: 24. 3. 1895, Brno (israel.matrika)
(druhá manželka)

ulice

Pařížská (Pariser Strasse)
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Za divadlem) Zeile
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Cejl)


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 07. 09. 2018