Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Jaroslav Maška

  Karel Jaroslav Maška


  • * 28.8.1851 Blansko – † 6.2.1916 Brno


  • středoškolský učitel, významný moravský archeolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Objevitel štramberských paleolitických lokalit jeskyně Šipka, Čertova díra a hromadného hrobu asi dvaceti jedinců lovců mamutů v Předmostí (1894). V jeskyni Šipka nalezl v roce 1880 část spodní čelisti dítěte neandrtálského typu. Jeho objev byl prvním tohoto druhu na území Rakouska-Uherska.

  • příčina úmrtí

   záchvat mrtvice


  • bydliště

   Brno:
   - Mühlgasse 17(?)
   - Augustinergasse 11 (1915)


  • vzdělání

   farní škola v Blansku,
   1864 krátce v učení u zámečníka,
   1865–1870 německá reálka v Brně,
   1870–1872 tzv. inženýrská škola na německé technice v Brně,
   vídeňská technika,
   vídeňská univerzita (studia ukončil v roce 1877 státní profesorskou zkouškou z matematiky a deskriptivní geometrie pro české a německé střední školy),
   studium jazyků (ovládal němčinu, francouzštinu, angličtinu a italštinu)

  • vyznamenání a pocty

   řád Františka Josefa I.,
   čestný titul vládního rady (1915)

  • jiné pocty

   pamětní deska v jeskyni Šipce u Štramberka (1923),
   pamětní deska na rodném domě v Blansku, čp. 115 (1937),
   busta od akademického sochaře Bajáka v muzeu v Přerově


  • dílo

   - Pravěké nálezy ve Štramberku-jeskyně Šipka, ČMO 1/1884, 3/1886.
   - Lössfunde bei Brünn u. der diluviale Mensch, MAGW 19, 1889. Výzkumy na tábořišti lovců mamutích v Předmostí r. 1893, 1894.


  • zaměstnání

   1870–1872 asistent kreslení a rýsování na městské vyšší reálce v Brně,
   1874 suplující profesor na německé vyšší reálce v Jihlavě,
   1875 přeložen do Znojma,
   1878 středoškolský profesor na obecní německé reálce v Novém Jičíně,
   1892–1915 ředitel reálky v Telči,
   1915 jmenován přednostou geologicko-paleontologického oddělení Zemského musea v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   činný člen Matice moravské,
   Akademický čtenářský slovanský spolek Zora,
   od roku 1871 brněnský Sokol,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   konzervátor Zemské musejní společnosti v Brně a Centrální komise pro ochranu památek ve Vídni

   další organizace:
   - Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění v Praze
   - Královská česká společnost nauk v Praze
   - Muzeum slezských starožitností ve Vratislavi
   - Moravská musejní společnost v Brně (4. 3. 1888 předsedal zakládající schůzi Musejního spolku)
   - Vlastenecký musejní spolek v Olomouci
   - zahraniční člen Archeologického sboru "Včela v Čáslavi, a Musejního spolku v Třebíči
   - čestný člen mnoha místních spolků v Telči a okolí


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 29, hrob č. 71–72

  • pojmenováno

   ulice v Telči - Podolí, Blansku a Brně


  • poznámky

   V posledním roce studia na brněnské reálce začal používat český pravopis ve svém jménu (dosud se psal Maschka).
   V letech 1822–1884 byl jeho učitelem přírodopisu a fyziky Johann Mendel, Maška mu též pomáhal při pěstování hrachorů v klášterní zahradě, zůstali spolu v kontaktu i po ukončení studií. K psaní poznámek do svých zápisníků používal českého a především německého těsnopisu.
   Již jako student pomáhal významnému krasovému badateli Jindřichu Wanklovi při jeho výkopech v terénu i odborných pracích doma.
   Jako vědec evropského jména se účastnil řady vědeckých sjezdů a kongresů v celé Evropě. Vedl rozsáhlou korespondenci s evropskými badateli, zachovalo se přes 2200 dopisů v mnoha jazycích (dnes uloženo v AÚ AV ČR v Praze).
   Celoživotní badatelskou aktivitou vytvořil soukromou sbírku, která obsahovala přes 200 000 předmětů, celkem 1909 jich koupilo dnešní Moravské zemské muzeum za čtyřicet tisíc korun.


  • obrazy

   img4224.jpg img9693.jpg img4225.jpg img4226.jpg img9692.jpg img4227.jpg


  • pojmenované ulice

   Maškova (Černá Pole)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Gregor Mendel
   učitel K. J. Mašky Jindřich Wankel
   K. J. Maška mu pomáhal při terénních výzkumech i odborných pracích doma


  • partneři

   Berta Mašková (Múčková)
   sňatek: 1881(?), Nový Jičín


  • děti

   Ludmila Mašková
   Vanda Mašková
   Otokar Maška
   Jaroslav Maška
   Lubomír Maška


  • ulice

   Mühlgasse (Mlýnská)
   bydliště Augustinergasse
   bydliště v letech 1915-1916 (dnes Jaselská)


  • školy

   C.k. vyšší reálka
   student v letech 1865–1870 Městská vyšší reálka
   asistent kreslení a rýsování v letech 1870–1872


  • osoba na objektech

   významní představitelé antropologie a archeologie
   pamětní deska: Pisárecká 5/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   moravská archeologie


  • archeologické výzkumy

   1880-1946 Obřanské hradisko


  • autor

   Los


Aktualizováno: 28. 09. 2017

Karel Jaroslav Maška Otokar Maška, Karel Jaroslav Maška. Život a dílo moravského badatele o pravěku. Blansko 1965, úvodní foto.