prof. PhDr. František Novotný, DrSc.

* 29.8.1881 Hlína (dnes obce Horka, okres Chrudim) – † 20.9.1964 Brno


profesor klasické filologie a zakladatel klasických studií na brněnské filozofické fakultě, uznávaný znalec Platónova díla


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

společně s Tadeuszem Zielińským a Ryszardem Ganszyńcem dal podnět ke sjezdu klasických filologů v Poznani (1929) a v Praze (1931)


bydliště

Brno:
- Čápkova 44
- Wanklova 5 (1932–1964)


vzdělání

1892–1899 gymnázium v Chrudimi,
1899–1904 FF UK (1906 titul PhDr., 1918 docent klasické filologie, 1920 profesor klasické filologie, 1956 titul DrSc.)


jiné pocty

zvolen zahraničním členem Polské akademie věd (1946)


dílo

Bibliografie prací Františka Novotného je uveřejněna ve slavnostním trojčísle Listů filologických, vydaných v roce 1941 u příležitosti 60. narozenin, a v publikaci Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata, vydané v roce 1961 u příležitosti 80. narozenin.
V oboru literatury a filozofie se věnoval soustavně studiu Platona (Platonovy listy a Platon, O Platonovi).
Spolu s J. Pražákem a J. Sedláčkem se podílel na vydávání Latinsko-českého slovníku, napsal Latinskou mluvnici pro střední školy a Historickou mluvnici latinského jazyka.


zaměstnání

gymnázium v Praze v Truhlářské ulici (1904–1909), ve Vysokém Mýtě (1909–1910) a na Královských Vinohradech (1910–1914),
1920–1957 FF MU, v letech 1930/1931 její děkan,
1945–1947 prorektor Masarykovy univerzity


odborné a zájmové organizace

Jednota klasických filologů,
Jednota českých filologů (v letech 1929–1935 vedl brněnskou odbočku),
Královská česká společnost nauk,
Česká akademie věd a umění,
Československá národní rada badatelská,
Společnost přátel antické kultury (zakladatel, v roce 1943 čestný předseda),
Polská akademie věd,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


čestný hrob

poznámky

Po vypuknutí války byl jako poručík v záloze odvelen na východní frontu, již 29. října 1914 byl v bitvě u Nadworne těžce raněn. V armádě zůstal však až do konce války.


obrazypartneři

Karla Novotná (Federová)
sňatek: 14. 9. 1907, Praha (?) Věra Novotná (Bakalinská)
sňatek: 6. 6. 1931ulice

Wanklova
bydliště v letech 1932–1964 Čápkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

11/1921
Zahájení výuky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
osobnost ze zakladatelské generace pedagogů Masarykovy univerzity


související odkazy

Kal, PeDro


Aktualizováno: 07. 01. 2022