Mons. Václav Fišer

* 9.8.1923 Jiříkovice u Brna – † 22.6.2015 Hustopeče u Brna


římskokatolický kněz


zajímavé okolnosti

díky jeho iniciativě a velkému osobnímu nasazení byl v Hustopečích v devadesátých letech 20. století vybudován nový kostel sv. Václava s kaplí sv. Anežky, který brněnský biskup Vojtěch Cikrle posvětil 25. 9. 1994


čestný občan

Hustopeče u Brna (jmenován po dokončení stavby nového hustopečského kostela v roce 1994)


vzdělání

v roce 1943 maturita na brněnském gymnáziu,
v letech 1945–1950 studium na teologickém učilišti v Brně,
16. dubna 1950 vysvěcen na kněze v Brně


jiné pocty

v roce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat titul monsignor,
v roce 2007 mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla, v roce 2013 u příležitosti 90. narozenin medaili sv. Cyrila a Metoděje


zaměstnání

po maturitě na gymnáziu v roce 1943 pracoval dva roky jako dělník v brněnské Zbrojovce,
po svěcení a po vykonání základní vojenské služby (v Mimoni u PTP) působil v letech 1952–1953 v Kloboukách u Brna,
1953–1965 v Českém Rudolci a dalších čtrnáct let prožil jako farář v Lukách nad Jihlavou,
od roku 1979 byl farářem v Hustopečích u Brna s excurrendo Kurdějov, později Starovice a Starovičky, krátce i Strachotín,
v letech 1988–2008 vykonával navíc funkci děkana hustopečského, poté ještě dva roky funkci vizitátora,
v Hustopečích pak vypomáhal až do konce života


hrob

kněžský hrob v Hustopečích


poznámky

Dne 16. dubna1950 udělil sídelní biskup brněnské diecéze ThDr. Karel Skoupý kněžské svěcení 35 kněžím. Jak vzpomínají pamětníci, šlo o pohnutou dobu roku 1950, kdy docházelo k vyostření vztahů mezi církví a státem, a kandidáti svěcení byli zavázáni k mlčenlivosti, o svém připravovaném svěcení nesměli nic sdělit ani svým rodičům.
Tehdejší diecézní biskup ThDr. Karel Skoupý měl zakázaný vstup do katedrály a byl pod dohledem internován v rezidenci na Petrově se zákazem jejího opuštění. V noci ze 13. na 14. 4. 1950 byly kláštery v naší zemi zrušeny a řeholníci převezeni do centralizačních klášterů. Kněžské svěcení udělil biskup Karel Skoupý 16. 4. 1950 bez vnější okázalosti, tajně, v malé kapli Svatého kříže a blahoslavené Panny Marie přímo v biskupské rezidenci na Petrově.


prameny, literatura

osoby

Karel Skoupý
biskup brněnský, vysvětil V. Fišera na kněze


Ma


Aktualizováno: 08. 02. 2020