Internetová encyklopedie dějin města Brna

Ferdinand Stiebitz

Aktualizováno: 19. 02. 2019

Jan Masaryk po své promoci 20. 1. 1948 mezi děkanem filozofické fakulty prof. dr. Ferdinandem Stiebitzem (1. zleva) a rektorem Masarykovy univerzity prof. dr. Ladislavem Seifertem.  Zdroj: AMB, fond U5 - sbírka fotografií, album XXV 50, s. 26.