Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Matula

  Vladimír Matula


  • * 13.2.1894 Míškovice (okres Kroměříž) – † 8.10.1975 Brno


  • městský úředník a komunální politik; mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr v Dánsku; předseda Ústředního národního výboru města Brna, válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Od 26. 4. do 7. 6. 1937 byl z podnětu nepolitického spolku Svazu přátel SSSR a Československa na placené studijní dovolené v Sovětském svazu, kde studoval sociální opatření pro mládež.
   Má hlavní podíl na odstraňování válečných škod a obnově města po 2. světové válce.


  • bydliště

   Brno-Nové Černovice, Svitavská 11,
   Brno, Stojanova 8


  • vzdělání

   v roce 1914 složil maturitu na II. české reálce v Brně,
   po návratu z vojenské služby (1914–1918) se stal posluchačem České vysoké školy technické v Brně, ale z finančních důvodů studia nedokončil - státní zkouška ze státní účtovědy


  • zaměstnání

   od 31. 5. 1919 městský úředník:
   - školský úřad (1919–1923)
   - živnostenský referát (1923)
   - úřad pro obecní dávky (1923–1926)
   - úřad pro obratovou a přepychovou daň (1926–1928)
   - městská účtárna (1928)
   - úřad sociální péče (1928–1939)

   k 16. 3. 1939 přeložen do chorobince města Brna v Bohunicích,
   k 1. 1. 1943 penzionován z politických důvodů,
   k 27. 4. 1945 nastoupil zpět jako vrchní administrativní tajemník, v letech 1945–1948 vrchní administrativní ředitel,
   26. 4. 1945 – 25. 7. 1946 a 6. 4. 1948 – 10. 1. 1949 předseda Ústředního národního výboru města Brna,
   1946–1948 první náměstek předsedy ÚNV,
   3. 1. 1949 – 31. 3. 1952 státní úředník na Ministerstvu zahraničních věcí: od 1. 5. 1949 – 31. 12. 1951 mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr v Kodani,
   1952 MZV Praha-ústředí,
   1. 4. – 30. 7. 1952 krajský sekretariát KSČ v Brně (vedoucí státní administrativy),
   1. 8. 1952 – 31. 5. 1954 předseda Ústředního národního výboru města Brna

  • politická orientace

   KSČ


  • poznámky

   V době nacistické okupace zatčen 1. 9. 1939 v akci Albrecht der Erste, vězněn v Brně na Špilberku, v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald až do 20. 4. 1941. V říjnu 1942 byl vyslýchán na brněnském Gestapu ohledně článku o mládeži v Rusku, který napsal v roce 1938 pro Obecní věstník města Brna.
   V době po osvobození města Brna se snažil prosadit, aby pro Němce, jejichž soustředění do internačních středisek bylo požadováno politiky i částí veřejnosti, byly vybudovány internační tábory s odpovídajícími hygienickými podmínkami; zdůrazňoval, že podmínky v nich musí být jiné, než byly podmínky v nacistických koncentračních táborech, které osobně zakusil.
   V den, kdy došlo k tzv. brněnskému pochodu smrti, byl služebně v Praze.
   Po návratu do Brna osobně odjel do Pohořelic a přivezl některé německé občany zpět do Brna. V dobovém tisku napadán, že „nadržuje Němcům“ atp.


  • obrazy

   img9729.jpg img9725.jpg img9726.jpg img9727.jpg img9728.jpg img9730.jpg img9731.jpg img9724.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Štěpánka Matulová (Sochorová)
   sňatek: 7. 7. 1920, Brno (Městská rada); manželství soudně rozloučeno rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 1937
   (první manželka)
   Marta Matulová (Halířová)
   sňatek: 6. 12. 1937, Brno (Městská rada)
   (druhá manželka)


  • děti

   Olga Matulová


  • rodiče

   Petr Matula
   Marie Matulová (Šestáková)


  • ulice

   Svitavská
   bydliště v době prvního sňatku (dnes Hladíkova) Stojanova
   bydliště v době druhého sňatku


  • osoba na objektech

   V. Matula
   pamětní deska: Dominikánské náměstí 1/04


  • události

   8. 9. 1948
   Tryzna za zemřelého prezidenta Dr. Edvarda Beneše
   předseda ÚNV města Brna
   24. 4. 1948
   Znovuodhalení pamětní desky Františka Alexandra Zacha
   slavnostní řečník
   9. 7. 1946
   Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v Brně
   předseda Národního výboru města Brna
   8. 5. 1946
   Odhalení pamětní desky obětí okupace
   řečník při odhalení pamětní desky
   14. 4. 1946
   Slavnostní odhalení památníku padlým vojákům Rudé armády
   předseda ÚNV města Brna

   další události (4)...


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 26. 12. 2018

Předseda ÚNV zemského hlavního města Brna, Vladimír Matula, vítá na brněnském nádraží prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jeho choť (10.7.1948). AMB, fond U5 - sbírka fotografií, sign. XVIIa 247.