Internetová encyklopedie dějin Brna

Inocenc Haňka

  P. Inocenc Haňka


  • * 22.7.1886 Blučina (okres Brno-venkov) – † 1982 Ždánice (okres Hodonín)


  • kněz


  • zajímavé okolnosti

   zván na různé církevní slavnosti, např. 27. 8. 1950 světil nový kříž v Kloboukách u Brna, dne 23. 2. 1958 světil dva nové zvony v Žatčanech (okres Brno-venkov), v roce 1968 byl hlavním celebrantem vzpomínkové akce v Rousínově ke stému výročí úmrtí P. Sušila atp.


  • bydliště

   Blučina čp. 44 (rodný dům)


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1899–1907),
   bohosloví v Brně (1907–1911), souběžně se učil zahradnictví v Brně-Bohunicích


  • zaměstnání

   Velké Meziříčí (první působiště, zde až do roku 1918), po první světové válce v Náměšti nad Oslavou, Heřmanově (1923–1932) a Osové Bítýšce,
   následně se stal farářem a později děkanem v Otnicích, posledně farář v Dobročkovicích (1956–1971), odtud odešel na odpočinek


  • hrob

   hřbitov ve Ždánicích (okres Hodonín)


  • poznámky

   Po komunistickém převratu, kdy hrozilo nebezpečí všem kněžím a hlavně brzké vězení biskupovi Karlu Skoupému, tak Skoupý urychleně vysvětil na kněze Tomáše Prnku, a byl to právě pater Inocenc, kdo při této akci spolupracoval a Tomáše Prnku uvedl do funkce. Pozdější křtinský děkan při svých cestách do rodného kraje nezapomínal nikdy navštívit Haňkův hrob.
   V těžkých letech, v roce 1956, byl Inocenc Haňka z Otnic přeložen do vesničky Dobročkovice, odkud pocházel přítel, P. V. Pokorný, poslední opat v Rajhradě, internovaný spolu s biskupem Karlem Skoupým v Žernůvce.
   Po mírném uvolnění politické situace byl pater Inocenc jmenován arciknězem, což vyžadovalo velké množství práce na svěřených mu děkanstvích. Sílu čerpal v hluboké víře a ve hře na harmonium. V roce 1971 se Inocenc Haňka dožil diamantové mše svaté v Brně, spolu s biskupem Karlem Skoupým.
   V sedmdesátých letech pak odešel na zasloužený odpočinek do Ždánic v okrese Hodonín.
   V roce 1981 slavil 70 let kněžství a sloužil ještě slavnostní mši svatou ve farnosti Lovčice, patřící ke Ždánicím. Zde také zemřel jako nejstarší kněz brněnské diecéze ve věku 96 let. K primici v roce 1911 dostal zlatý kalich od své kmotřenky Josefky, ten jej provázel všemi jeho farnostmi, kde působil, a zůstal v kostele ve Ždánicích, kde byl na místním hřbitově P. Inocenc Haňka pohřben.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Marie Černohorská, děkujeme.) 


  • obrazy

   img19026.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Martinek
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země Tomáš Prnka
   přítel Vladimír Richter
   přítel Karel Skoupý
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země František Sušil
   I. Haňka celebroval hlavní mši při oslavách výročí narození F. Sušila


  • rodiče

   František Haňka
   Antonie Haňková (Tycová)


  • sourozenci

   Anastazie Hodovská (Haňková)
   Jan Haňka
   Metoděj Haňka


  • události

   9. 8. 1910
   Druhá moravská pouť do Svaté země
   účastník


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 03. 2020

P. Inocenc Haňka ve věku 95 let. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Marie černohorská (rozená Haňková), neteř pátera Inocence Haňky. Děkujeme.