Johann Josef Haupt

* 30.10.1763 Moravská Radoměř, nyní část obce Radiměř (okr. Svitavy) – † 17.2.1816 Brno


obchodník, podnikatel ve lnářství


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Byl dvacet let státním dodavatelem plátna (pro armádu).
V letech 1813 až 1814 dodal eráru za slušnou cenu značné množství plátna, cvilichu a pytlů pro dělostřelectvo.


vyznamenání a pocty

zlatá záslužná medaile za obětavou záchranu erárního zboží během francouzské invaze na Moravu 1809


zaměstnání

působil jako obchodník s plátnem v Moravské Radoměři, odkud odešel do Brna, kde získal měšťanské právo,
18. dubna 1815 požádal zemské gubernium o oprávnění k velkoobchodu s plátnem pro sebe a syna (Franze Leopolda Georga),
vlastnil bělidlo, zařízení k apretaci plátna, mandl, barvírnu a tiskárnu v Radiměři,
k podnikání měl dostatečný kapitál 30 000 zlatých,
dekret dvorské komory z 30. dubna 1811 stanovilo jako nezbytnou podmínku pro udělení velkoobchodního oprávnění žadatelovo řádné vyučení v obchodě a praxi minimálně 10 let, Johann Josef Haupt tyto podmínky nesplňoval, proti udělení privilegia se také postavilo obchodní grémium v Brně,
přesto mu bylo velkoobchodní oprávnění v lednu 1816 uděleno, ale omezeně jen na plátenické zboží a pouze pro osobu žadatele,
udržoval obchodní spojení do Polska a Ruskapartneři

Theresie Hauptová (Ehrenbergová)
sňatek: 1786, Moravská Radiměř
Jord


Aktualizováno: 09. 12. 2018