Internetová encyklopedie dějin města Brna

Konrád Jaroslav Hruban

  prof. Ing. Dr. techn., Dr. h. c. Konrád Jaroslav Hruban, DrSc.


  • * 25.11.1893 Dubany na Moravě – † 26.8.1977 Brno


  • odborník v oboru železobetonových staveb, profesor železobetonových staveb na brněnské české technice


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Špilberská (dnes Gorazdova) 1
   - Kamenomlýnská 12

  • cena města

   Cena osvobození města Brna


  • vzdělání

   reálka v Prostějově,
   Česká vysoká škola technická v Praze, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1916, v roce 1921 získal titul doktor technických věd)

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (29. 11. 1968)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena (1953),
   Řád práce,
   vyznamenání Za obětavou práci,
   jugoslávský Řád sv. Sávy

  • jiné pocty

   zlatá medaile ČVUT v Praze,
   zlatá medaile VUT v Brně,
   stříbrná medaile SVŠT v Bratislavě,
   stříbrná plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
   Medal of Honour IASS aj.


  • dílo

   zobrazit zasloužil se o výzkum, propagaci, zavedení a typizaci skořepinových konstrukcí ze železobetonu a zavedení normy o navrhování betonových konstrukcí


  • zaměstnání

   1919–1920 ředitelství Buštěhradské dráhy v Praze

   1920–1921 Pražská betonářská společnost v Praze

   1922–1937 samostatný úředně autorizovaný civilní inženýr

   Všeobecná stavební společnost v Brně - ředitel (1924–1931), likvidátor (1932–1936)

   1937–1953 Česká vysoká škola technická v Brně:
   - od roku 1937 mimořádný profesor speciálních staveb železobetonových a železných,
   v roce 1946 jmenován řádným profesorem staveb železobetonových,
   v letech 1947–1948 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství

   1953–1963 ČVUT v Praze - profesor

  • odborné a zájmové organizace

   ČSAV - člen korespondent,
   čestný člen Českého svazu stavebních inženýrů, Československé vědeckotechnické společnosti aj.


  • obrazy

   img6317.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sbírka úmrtních oznámení"
   "Hruban Konrád a Ivo (osobní fond)"
   "Konrád Hruban"
   "Vědec světové úrovně"
   "Konrád J. Hruban, život a dílo"
   "Prof. Ing. Dr., Dr. h. c. Konrád Hruban, DrSc. osmdesátníkem"
   "Životní jubileum prof. Dr. Ing. Konráda Hrubana, DrSc."
   "Pětasedmdesátka prof. K. Hrubana, člena korespondenta ČSAV"


  • osoby

   Štěpán Šváb
   spolupracovník, nástupce ve vedení katedry betonového stavitelství (od 1953)


  • partneři

   Vlasta Hrubanová (Vacková)
   sňatek: 22. 3. 1920, Praha


  • děti

   Ivo Hruban


  • rodiče

   Alois Hruban
   Čeňka Hrubanová (Doleželová)


  • ulice

   Kamenomlýnská
   bydliště Gorazdova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 30. 12. 2018

Konrád Jaroslav Hruban (1893-1977). Archiv VUT.