prof. Ing. Dr. techn., Dr. h. c. Konrád Jaroslav Hruban, DrSc., dr. h. c.

* 25.11.1893 Dubany na Moravě – † 26.8.1977 Brno


odborník v oboru železobetonových staveb, profesor železobetonových staveb na brněnské české technice


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Špilberská (dnes Gorazdova) 1
- Kamenomlýnská 12


cena města

Cena osvobození města Brna


vzdělání

reálka v Prostějově,
Česká vysoká škola technická v Praze, odbor inženýrského stavitelství (absolvoval v roce 1916, v roce 1921 získal titul doktor technických věd)


čestný doktorát

VUT v Brně (29. 11. 1968)


vyznamenání a pocty

Státní cena (1953),
Řád práce,
vyznamenání Za obětavou práci,
jugoslávský Řád sv. Sávy


jiné pocty

zlatá medaile ČVUT v Praze,
zlatá medaile VUT v Brně,
stříbrná medaile SVŠT v Bratislavě,
stříbrná plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo,
Medal of Honour IASS aj.


dílo

zasloužil se o výzkum, propagaci, zavedení a typizaci skořepinových konstrukcí ze železobetonu a zavedení normy o navrhování betonových konstrukcí


zaměstnání

1919–1920 ředitelství Buštěhradské dráhy v Praze,
1920–1921 Pražská betonářská společnost v Praze,
1922–1937 samostatný úředně autorizovaný civilní inženýr,
Všeobecná stavební společnost v Brně - ředitel (1924–1931), likvidátor (1932–1936),
1937–1953 Česká vysoká škola technická v Brně:
- od roku 1937 mimořádný profesor speciálních staveb železobetonových a železných,
v roce 1946 jmenován řádným profesorem staveb železobetonových,
v letech 1947–1948 děkan odboru inženýrského stavitelství a zeměměřičského inženýrství
1953–1963 ČVUT v Praze - profesor


odborné a zájmové organizace

ČSAV - člen korespondent,
čestný člen Českého svazu stavebních inženýrů, Československé vědeckotechnické společnosti aj.
osoby

Štěpán Šváb
spolupracovník, nástupce ve vedení katedry betonového stavitelství (od 1953)


partneři

Vlasta Hrubanová (Vacková)
sňatek: 22. 3. 1920, Praha


děti


ulice

Kamenomlýnská
bydliště Gorazdova
bydliště


související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 12. 10. 2022