Msgre Antonín Adamec

* 9.6.1853 Nemojany (okres Vyškov) – † 24.5.1913 Brno


římskokatolický kněz, kanovník, pedagog a literát


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Jeho třídním profesorem na gymnáziu byl známý etnograf František Bartoš. Na škole navštěvoval i včelařský kurs a literární kroužek.
Všichni tři bratři postupně navštěvovali stejný pedagogický ústav.
V roce 1885 přivedl Antonín do bohosloveckého ústavu svého mladšího bratra Františka a přivedl ho k včelařství.


vzdělání

C. k. vyšší gymnasium slovanské v Brně (maturita ve školním roce 1873/1874),
v roce 1874 vstoupil do biskupského bohosloveckého semináře v Brně a roku 1878 byl vysvěcen na kněze,
roku 1886 vykonal kvalifikační zkoušku pro střední školy


zaměstnání

1878 kooperátor v Újezdě u Brna; administrátor v Letonicích,
1880 kooperátor v Zábrdovicích,
1881/1882 prefekt v chlapeckém semináři a výpomocný katecheta na prvním německém gymnáziu v Brně,
1887–1894 spirituál brněnského bohosloveckého ústavu (čili druhý představený ústavu),
1889 jmenován titulárním konzistorním radou,
1894 asesor biskupské konzistoře,
1910 jmenován kanovníkem královské kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně


odborné a zájmové organizace

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (1887–1912 člen výboru a pokladník)


hrob

hrob kanovníků je umístěn vpravo od vchodu na Ústředním hřbitově v Brně


poznámky

Antonín Adamec působil rovněž jako zpovědník téměř ve všech brněnských ženských klášterechprameny, literatura

osoby

František Bartoš
třídní učitel na slovanském gymnaziu
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Do, Jord


Aktualizováno: 25. 04. 2023