Msgre Antonín Adamec

* 9.6.1853 Nemojany (okres Vyškov) – † 24.5.1913 Brno


římskokatolický kněz, kanovník, pedagog a literát


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Jeho třídním profesorem na gymnáziu byl známý etnograf František Bartoš. Na škole navštěvoval i včelařský kurs a literární kroužek.
Všichni tři bratři postupně navštěvovali stejný pedagogický ústav.
V roce 1885 přivedl Antonín do bohosloveckého ústavu svého mladšího bratra Františka a přivedl ho k včelařství.


vzdělání

C. k. vyšší gymnasium slovanské v Brně (maturita ve školním roce 1873/1874),
v roce 1874 vstoupil do biskupského bohosloveckého semináře v Brně a roku 1878 byl vysvěcen na kněze,
roku 1886 vykonal kvalifikační zkoušku pro střední školy


zaměstnání

1878 kooperátor v Újezdě u Brna; administrátor v Letonicích,
1880 kooperátor v Zábrdovicích,
1881/1882 prefekt v chlapeckém semináři a výpomocný katecheta na prvním německém gymnáziu v Brně,
1887–1894 spirituál brněnského bohosloveckého ústavu (čili druhý představený ústavu),
1889 jmenován titulárním konzistorním radou,
1894 asesor biskupské konzistoře,
1910 jmenován kanovníkem královské kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně


odborné a zájmové organizace

1887–1912 člen výboru a pokladník Dědictví sv. Cyrila a Metoděje


hrob

hrob kanovníků je umístěn vpravo od vchodu na Ústředním hřbitově v Brně


poznámky

Antonín Adamec působil rovněž jako zpovědník téměř ve všech brněnských ženských klášterech


prameny, literatura

osoby

František Bartoš
třídní učitel na slovanském gymnaziu
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Do, Jord


Aktualizováno: 07. 04. 2019