Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Ladislav Šichan

  Josef Ladislav Šichan


  • * 5.9.1847 Černčice (okr. Náchod) – † 19.12.1918 Královské Vinohrady (Praha)


  • akademický malíř


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Cílevědomý a zvídavý, český vlastenec, sociálně vnímavý, duchovně ukotvený, společensky výrazně se angažující.
   Přítel Leoše Janáčka a svědek na jeho svatbě se Zdenou Scholz. Úzké vazby s Milosrdnými bratry v Brně, s benediktiny v Rajhradě spolu s tchánem, starostou rajhradským, J. Hrůzou a s augustiniány v Brně.
   Blízké kontakty s významnými osobnostmi Brna a Brněnska. Devět let bydlel a tvořil v Besedním domě č. 7. Orientoval se na českou menšinu v Brně.


  • bydliště

   Brno:
   - Elisabethplatz z (dnes Komenského náměstí č. 8)
   - Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště) 1 (dnes Koliště) od 30. 1. 1884 (dům je po demolici)
   - Alleegasse 9 (dnes tř. Kpt. Jaroše) od 30. 10. 1888 převod nemovitosti (zde bydlel až do odstěhování z Brna v roce 1902

   Praha, Královské Vinohrady (od roku 1902)


  • vzdělání

   Obecná a "reálná" škola v Novém Městě nad Metují,
   Akademie výtvarných umění Praha (mecenáš děkan J. K. Rojek),
   Die Königlich bayerische Akademie der bildenden Künste in München
   studijně Itálie


  • dílo

   minimálně 150 portrétů (s převahou brněnských osobností) a nejméně 150 sakrálních děl - obvykle olejomalby (kostely jižní Moravy, ale i rodný region Nového Města nad Metují,
   autor mnoha fotografií z vlastního fotoateliéru


  • zaměstnání

   malíř, fotograf

  • odborné a zájmové organizace

   Slovanský (Český) čtenářský spolek (předseda), Brno,
   Sokol (starosta), Brno,
   divadelní ochotník, Besední dům Brno,
   člen výboru Družstva Národního divadla v Brně,
   funkcionář Vesny, Brno
   podporovatel studentů na technice v Brně


  • poznámky

   (Podklady i obrazový materiál pro toto encyklopedické heslo připravil Ing. Mgr. Karel Nývlt, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leoš Janáček
   blízký přítel


  • partneři

   Pavlína Šichanová (Hrůzová)
   sňatek: 20. 2. 1884, Rajhrad


  • děti

   Vladimír Šichan


  • ulice

   Alleegasse
   bydliště (dnes tř. Kpt. Jaroše) Elisabethplatz
   bydliště (dnes Komenského náměstí) Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště)
   bydliště od 30. 1. 1884 (dnes Koliště)


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 19. 01. 2019