Internetová encyklopedie dějin Brna

František Černý

  Ing. František Černý


  • * 5.12.1864 Jablonná (dnes Neveklova, okres Benešov) – † 22.12.1928 Brno


  • technický ředitel akciové společnosti „Moravia“, pivovar a sladovna v Brně, majitel chemické továrny „Perla“v Pečkách, odborný spisovatel v oboru pivovarnictví a sladovnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   hlásil se k českému jazyku, své odborné rady nezištně poskytoval pracovníkům v pivovarnictví


  • bydliště

   Brno:
   - Neugasse - Nová 93
   - Dřevařská 20


  • dílo

   publikoval v Pivovarských listech


  • zaměstnání

   před příchodem do Brna působil v Petrovicích (dnes Praha-Petrovice) (doloženo v roce 1895),
   „technický sládek ve službě“, Akciová společnost „Moravia“ pivovar a sladovna v Brně, Reicheltova 4 (doloženo v roce 1900),
   technický ředitel pivovaru Moravia v Bně

  • odborné a zájmové organizace

   Masarykova akademie práce (člen),
   Československá akademie zemědělská v Praze (člen),
   místopředseda zkušební komise pro druhou zkoušku státní z odboru chemického inženýrství na české vysoké škole technické v Brně,
   stálý znalec pro sladovnictví a pivovarnictví pro obvod zemského soudu v Brně,
   člen zemské komise pro daň výdělkovou na Moravě,
   člen komise pro výzkum sladovnického ječmene při českém odboru zemědělské rady moravské


  • poznámky

   smuteční rozloučení 29. 12. 1928 v Brně (kostel sv. Tomáše), poté převoz do Pardubic, zpopelněn v tamním krematoriu 31. 12. 1928


  • prameny, literatura


  • partneři

   Aloisie Černá (Richterová)
   sňatek: 23. 5. 1894, Praha (kostel u sv. Prokopa)


  • děti

   Marie Černá
   Ladislav Černý


  • rodiče

   Barbora Černá (Rumlerová)
   Antonín Černý


  • ulice

   Neugasse - Nová
   bydliště doložené v roce 1900 (dnes Lidická) Dřevařská
   bydliště doložené v roce 1928 Sadová
   místo úmrtí v sanatoriu (č. 38, dnes Drobného)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2019