MUDr. Julius Wolf

* 20.10.1873 Dolní Kounice


lékař v Brně


bydliště

zaměstnání

praktický lékař


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (německá sekce)partneři

děti

ulice

Offermanngasse - Offermannova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Vlhká) Masarykova
bydliště a sídlo ordinace(doloženo v roce 1925) Dvořákova
bydliště a sídlo ordinace (doloženo v roce 1939)


Menš


Aktualizováno: 10. 11. 2021