Alfréd František Jiří Regner von Bleyleben

* 16.2.1827 Korneuburg u Vídně (Rakousko) – † 29.8.1909 Brno-Jundrov


profesor německé techniky v Brně


šlechtický titul

Ritter


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Měl celkem devět dětí, jeho manželka zemřela ve věku 34 let, kdy nejmladšímu synovi byl pouhý rok. O domácnost se mu staraly jeho sestra Angelika a švagrová Johanna, které s nimi žily ve společné domácnosti.


příčina úmrtí

slabost stáří


bydliště

Brno:
- Obstgasse 3
- Rudolfsgasse 28,
Jundrov, „Willa Bleyleben“ (snad čp. 67, místo úmrtí)


vzdělání

tereziánská akademie ve Vídni,
studium práv na univerzitě ve Vídni


jiné pocty

čestný občan Jundrova, čestný člen mnoha spolků


zaměstnání

1847 vstup do státní služby,
1851 profesor na technickém učilišti v Brně, zde (na pozdější německé technice) působil až do roku 1898, kdy odešel do výslužby


odborné a zájmové organizace

v roce 1869 stál u zrodu podpůrného spolku techniků, dlouhá léta působil v čele spolku (Techniker-Unterstützungsverein),
Mähr. Gewerbeverein (jeden ze zakladatelů),
člen obecního výboru v Jundrověpoznámky

V letech 1851–1870 byl profesorem národního hospodářství, teorie obchodu, rakouského živnostenského, továrního, privilegijního, obchodního a směnečného práva, celního a státního monopolu, v letech 1870–1898 profesor živnostenského, obchodního a směnečného práva a národního hospodářství.
V roce 1867 se stal ředitelem c. k. technického institutu v Brně, institut byl 4. 5. 1873 prohlášen říšským zákonem č. 92 za vysokou školu technickou.
Zemřelý byl předán farním úřadem v Komíně k pohřbení farnímu úřadu na Starém Brně, pohřeb se konal 31. 8. 1909.
osoby

Pavel Huyn
P. Huyn pohřbíval A. Regnera Jan Svoboda
J. Svoboda byl vychovatelem dětí A. Regnera


partneři

Theresia Regner von Bleyleben (Schlager)
sňatek: 10. 8. 1852, Wien-Hietzing

ulice

Obstgasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Dvořákova) Rudolfsgasse
bydliště doložené v letech 1880–1900 (dnes Česká)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
profesor německé techniky v Brně; místo posledního odpočinku


události

22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


Menš, Jord


Aktualizováno: 16. 07. 2024