prof. MUDr. František Berka

* 22.9.1876 Strážnice (okres Hodonín) – † 6.5.1962 Brno


patologický anatom, prosektor, vysokoškolský pedagog, zakladatel Ústavu pro soudní lékařství na LF MU, rektor Masarykovy univerzity (1936–1937) a děkan její lékařské fakulty (1922–1923)


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Strážnice čp. 408 (rodný dům),
Brno:
- Údolní 73
- Lipová 2a
- Botanická 10


vzdělání

gymnázium v Uherském Hradišti (1894 maturita),
1894–1900 Lékařská fakulta ve Vídni,
fyzikátní zkoušky pro lékaře na Lékařské fakultě v Praze (1902)


dílo

- František Berka je autorem 50 vědeckých prací (mezi nimi učebnice soudního a úrazového lékařství), jejich seznam přinesly Lékařské listy, 1946, č. 18, s. 427.
- Přednášel soudní lékařství pro mediky a právníky. Pozornost věnoval úrazovému lékařství. Léta působil jako uznávaný soudní znalec z oboru lékařství.


zaměstnání

1901–1904 Zemská nemocnice v Brně (prosektor),
1902–1905 městský bakteriolog a prosektor zdravotně policejních pitev v Brně,
1905–1920 Zemská nemocnice v Olomouci (prosektor),
1920–1946 LF MU v Brně - řádný profesor soudního lékařství a vedoucí ústavu pro soudní lékařství, děkan v letech 1922–1923, přednosta soudně - lékařské rady pro Moravu


odborné a zájmové organizace

Société de Médicine légale de France,
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen),
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně

osoby

Paul Drexler
F. Berka provedl ohledání zemřelého P. Drexlera Ondřej Komendar
Fr. Berka prováděl zevní ohledání O. Komendara Jakub Lampel
Fr. Berka provedl ohledání zemřelého J. Lampela Joseph Zeisel
F. Berka provedl jako soudní lékař ohledání zemřelého J. Zeisela


partneři

Olga Berková (Šašecí)
sňatek: 15. 4. 1907

ulice

Údolní
bydliště (doloženo v roce 1925) Lipová
bydliště (od roku 1930, kdy byla postavena budova Ústavu soudního lékařství LF MU)
Botanická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

18. 9. 1941
Železniční neštěstí na nádraží v Brně-Židenicích
jako soudní lékař prováděl ohledání obětí neštěstí
16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie
rektor Masarykovy univerzity
11. 10. 1930
Slavnostní otevření nové budovy Ústavu pro soudní lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
přednosta ústavu
22. 6. 1924
První návštěva T. G. Masaryka na Masarykově univerzitě
člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
30. 12. 1922
Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti
patologický anatom


související odkazy

matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 5776, Matrika narozených Strážnice - sv. Martin 1874–1907, s. 55.


Kal


Aktualizováno: 07. 06. 2020