Emil Ludwig Soffé

* 4.10.1851 Brno – † 20.2.1922 Brno


literární historik, spisovatel, publicista; pedagog; divadelní a výtvarný kritik


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

cenzor moravského místodržitelství


bydliště

Brno:
- Basteigasse 22 (dnes Rooseveltova)
- Haberlergasse 1 (dnes Smetanova)
- Eichhorngasse 38 a 5 (dnes Veveří)
- Neugasse 20 (dnes Lidická)
- Conrad-von-Hö tzendorf-Strasse 20 (dnes Štefánikova)


vzdělání

1879–1883 studium historie, anglistiky a klasické filologie na Vídeňské univerzitě (Universität Wien),
zkouška učitelské způsobilosti pro anglický jazyk pro obecné a měšťanské školy (1886)


dílo

zobrazit


zaměstnání

před rokem 1879 úředník a bankovní úředník v Brně a ve Vídni,
1884–1906 profesor němčiny a angličtiny na Německé c. k. státní vyšší reálce v Brně,
po roce 1906 ředitel německého městského dívčího lycea v Brně


odborné a zájmové organizace

od roku 1884 korespondující člen Carlyle-Society v Londýně,
spoluzakladatel a předseda Brněnského Eichendorffova svazu (Brünner Eichendorff-Bund),
od roku 1903 člen musejního kuratoria Moravského muzea v Brně – zástupce zemského sněmu v německé kurii,
divadelní referent novin Morgenpost a Brünner Zeitung,
1904–1919 spoluredaktor časopisu "Zeitschrift des mährischen Landesmuseums"


poznámky

Emil Ludwig Soffé byl výrazným literárním a divadelním kritikem, spisovatelem a publicistou. Byl autorem řady odborných publikací a článků, v nichž se mimo jiné zabýval osobnostmi světové literatury jako např. J. W. Goethem, F. Schillerem či W. Shakespearem.
Stal se výraznou postavou německého kulturního života v Brně, výrazné bylo zejména jeho dlouholeté angažmá na poli moravského muzejnictví. Působil jako aktivní člen kuratoria MZM a redaktor německé mutace časopisu Moravského zemského muzea (Zeitschrift des mährischen Landesmuseums).osoby

Ludwig Goldhann
spolupracovník Josef Kašpar
spolupracovník a přítel Emil Adolf Offermann
tchán Julie Katharina Offermannová
tchyně Anton Rzehak
spolupracovník v rámci Moravské muzejní společnosti
další osoby (2)...


partneři
ulice

Schwedengasse + Basteigasse - Švédská + Na hradbách
bydliště doložené v roce 1885 Haberlergasse (Haberlerova)
bydliště doložené v roce 1890 Eichhorngasse
dům č. 38 (bydliště doložené v letech 1892–1901)
dům č. 5 (bydliště doložené v letech 1902–1910)
Conrad-von-Hötzendorf-Strasse (Conrada von Hötzendorfa)
doloženo v letech 1917–1918 Neugasse - Nová
bydliště doložené v letech 1911–1916 a 1920–1922


související odkazy

Archiv města Brna
Soffé Alžběta - osobní fond (1804) 1888–1944. Inventář, 2008, s. 8, ev. č. 872. Článek v Lidových novinách
Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1893–1945, 1913, r. 21, č. 194, str. 1. Článek v Lidových novinách
Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1893–1945, 1906, r. 14, č. 161, str. 6. Článek v Lidových novinách
Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1893–1945, 1916, r. 24, č. 329, str. 2. Článek v Lidových novinách
Brno: Vydavatelské družstvo Lidové strany v Brně, 1893–1945, 1943, r. 51, č. 178**, str. 4.
další související odkazy (5)...


Tihelka, Kocourková


Aktualizováno: 18. 12. 2017