JUDr. Alois Pražák

* 21.2.1820 Uherské Hradiště – † 30.1.1901 Vídeň (Rakousko)


právník, politik, čelný představitel Národní strany na Moravě v letech 1861–1879


šlechtický predikát

svobodný pán (baron) - od 7. 9. 1882


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Podílel se na českém spolkovém životě v Brně. Člen různých poslaneckých komisí, poslanec za Boskovicko (1874). Též se podílel na koncepci tzv. moravské deklarace (1868). Zasloužil se o zrušení roboty (1848).


bydliště

Uherské Hradiště,
Brno, Husova 14 (od roku 1873)


vzdělání

gymnázium v Kroměříži,
filosofie v Brně a v Olomouci,
studium práv v Olomouci (1844 promoce)


vyznamenání a pocty

Velkokříž Leopoldova řádu,
rytíř Řádu železné koruny I. třídy


zaměstnání

od roku 1844 advokátní praxe v Brně, po roce 1848 si otevřel vlastní advokátní kancelář,
1848–1849 a 1861–1892 poslanec moravského zemského sněmu,
1861–1868 a 1878–1879 přísedící moravského zemského výboru,
1861–1864 a 1873–1892 poslanec říšské rady,
1892–1901 člen panské sněmovny říšské rady

nejdéle z českých ministrů úřadoval v předlitavských vládách:
- 1879–1892 ministr-krajan
- 1881–1888 správce ministerstva spravedlnosti


politická orientace

Česká národní strana


odborné a zájmové organizace

zakladatel Cyrilometodějského spolku,
spoluzakladatel Muzejního spolku, Českého čtenářského spolku aj.,
Mährischer Kunstverein v Brně,
člen Taafeho vlády, jako ministr bez portfeje, pověřený řízením Ministerstva spravedlnosti,
Moravská advokátní komora


hrob

rodinná hrobka v Uherském Hradišti-Mařaticích


pojmenováno

Pražákův palác (dnes součást Moravské galerie)


poznámky

vzdělání Aloise Pražáka probíhalo výhradně v němčině, ale během svých studií poznal F. M. Klácela a A. V. Šemberu, kteří jej nasměrovali k českému národnímu vědomípojmenované ulice


osoby

Ctibor Helcelet
pracoval v jeho kanceláři František Hodáč
koncipient (zaměstnanec) Friedrich Maria Wenzel Klob
zaměstnanec Konrád (Kuneš) Kunz
spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny Jan Jindřich Lachnit
blízký přítel
další osoby (4)...


partneři
ulice

Husova
bydliště od roku 1873


osoba na objektech

členové kuratoria
pamětní deska: Husova 14/03


stavby

Moravská galerie, Pražákův palác
Husova 18/535
budova nese jméno A. Pražáka
Česká národní banka
Rooseveltova 18/575
byl členem první správní rady Hypoteční a zemědělské banky Markrabství moravského


události

29. 5. 1871
Slavnost svěcení sokolského praporu
politik
24. 6. 1865
Položení základního kamene k přestavbě nemocnice u svaté Anny
zasloužil se o přestavbu nemocnice u sv. Anny


související odkazy

Fl, Jord


Aktualizováno: 16. 04. 2023