Msgre. František Čermák

* 20.11.1881 Jamné – † 19.4.1974 Brno


římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a papežský tajný komoří


vzdělání

gymnázium v Havlíčkově Brodě,
kněžský seminář v Brně,
26. července 1904 přijal v Brně kněžské svěcení


zaměstnání

kaplan v Jinošově, Želetavě, Brtnici a od roku 1909 v Měříně, kde se v roce 1916 stal farářem,
od roku 1940 byl rovněž děkanem měřínského děkanátu,
od roku 1944 i arciknězem jihlavského arcikněžství (děkanátu),
dne 11. června 1949 jej papež Pius XII. jmenoval tajným komořím Jeho Svatosti,
v roce 1949 se F. Čermák stal kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, byl blízkým spolupracovníkem biskupa Karla Skoupého (po několika letech však byl zbaven svého úřadu a v roce 1951 přeložen do Veverských Knínic, kde bydlel na faře, zde žil 18 let, byl sice mimo činnou službu, ale svým spolubratrům v kněžských povinnostech pravidelně a vydatně vypomáhal),
v době politického a společenského uvolnění koncem šedesátých let se vrátil na Petrov


odborné a zájmové organizace

činný v měřínském spořitelním a záloženském družstvu a v katolickém vzdělávacím spolu Budoucnost,
roku 1920 se podílel na založení tamní jednoty Orla, jejíž se stal prvním starostou


hrob

rodinný hrob v Měříněosoby

Karel Skoupý
brněnský biskup


Ma


Aktualizováno: 29. 04. 2017