Internetová encyklopedie dějin Brna

František Čermák

  Msgre. František Čermák


  • * 20.11.1881 Jamné – † 19.4.1974 Brno


  • římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně a papežský tajný komoří


  • vzdělání

   gymnázium v Havlíčkově Brodě,
   kněžský seminář v Brně,
   26. července 1904 přijal v Brně kněžské svěcení


  • zaměstnání

   kaplan v Jinošově, Želetavě, Brtnici a od roku 1909 v Měříně, kde se v roce 1916 stal farářem,
   od roku 1940 byl rovněž děkanem měřínského děkanátu,
   od roku 1944 i arciknězem jihlavského arcikněžství (děkanátu),
   dne 11. června 1949 jej papež Pius XII. jmenoval tajným komořím Jeho Svatosti,
   v roce 1949 se F. Čermák stal kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, byl blízkým spolupracovníkem biskupa Karla Skoupého (po několika letech však byl zbaven svého úřadu a v roce 1951 přeložen do Veverských Knínic, kde bydlel na faře, zde žil 18 let, byl sice mimo činnou službu, ale svým spolubratrům v kněžských povinnostech pravidelně a vydatně vypomáhal),
   v době politického a společenského uvolnění koncem šedesátých let se vrátil na Petrov

  • odborné a zájmové organizace

   činný v měřínském spořitelním a záloženském družstvu a v katolickém vzdělávacím spolu Budoucnost,
   roku 1920 se podílel na založení tamní jednoty Orla, jejíž se stal prvním starostou


  • hrob

   rodinný hrob v Měříně


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Skoupý
   brněnský biskup


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 29. 04. 2017