Alois Franz Pilbach

* 1778 Ljubljana (Slovinsko) – † po 1832?


manufakturista ve vlnařství


šlechtický predikát

von Riedenwart


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Tovární budovu (barevnu a valchu) na Cejlu zakoupil v dražbě roku 1806 od dědiců W. Mundyho. Roku 1815 zde pracovalo již na 60 dělníků a v provozu bylo deset velkých a čtyři malé tkalcovské stavy. K roku 1819 zde pracovalo jen 22 dělníků na pěti velkých stavech.


zaměstnání

s textilní výrobou se Alois Franz Pilbach seznámil v manufaktuře J. L. Köffilera v Brně, později se stal ředitelem privilegované soukenické továrny Wilhelma Mundyho v Zábrdovicích (nyní část Brna),
roku 1807 se osamostatnil jako podnikatel a dvorským dekretem mu bylo uděleno oprávnění pokračovat ve výrobě suken a kazimíru v tovární budově na brněnském předměstí Cejl,
roku 1822 Alois Franz Pilbach podnik prodal Jakobu Friedrichu Schöllovi


poznámky

syn Maxmiliana Pilbacha, guberniálního sekretáře, povýšeného roku 1786 do šlechtického stavu a od roku 1815 s predikátem z Riedenwartuosoby

Jakob Friedrich Schöll (Schoell)
majitel podniku - kupující


partneři

Anna Pilbach (Petrides)
(první manželka) Marie Theresie Pilbach (Seitter)
sňatek: 1807 v Komárově (nyní Brno)
(druhá manželka)Jord


Aktualizováno: 28. 12. 2018