Bernhard Quadrat

* 13.5.1821 Praha – † 26.10.1895 Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)


profesor chemie na německé technice v Brně


bydliště

Brno:
- Am Dornich 26
- Franz-Josef-Strasse 13,
Doubravice nad Svitavou (v letech 1871–1879),
Ústí nad Orlicí (po roce 1880)


dílo

- Lučebné opyte. 1848.
- Lehrbuch der Chemie für Oberschulen und technische Anstalten zum Selbst-Unterrichte. Brünn, C. Winiker 1853 (práce poté vyšla ještě několikrát německy i česky).
- Der Verzehrungsstenerbeamte als Chemiker. Brünn 1857.
- Základové chemie k užívání na nižších reálkách. Brno, K. Winiker 1862.


zaměstnání

1846–1849 asistent chemie na pražské univerzitě,
profesor chemie na polytechnice v Brně (1849–1867 profesor všeobecné a speciální chemie, 1867–1871 profesor čisté a technické chemie),
1871–1875 profesor na zemědělském učilišti v Doubravici nad Svitavou,
profesor na střední škole v Ústí nad Orlicí


hrob

hřbitov v Ústí nad Orlicí


poznámky

Důvodem odchodu z Brna mohly být i rodinné poměry, zůstal jako vdovec s řadou dětí (nejmenší syn měl 6 roků). Rodina měla asi nějakou zdravotní zátěž, zřejmě TBC, dost dětí umíralo a ani ve vyšším věku se zdravotních problémů potomci nezbavili. Otec byl sice vysokoškolský pedagog, ale početná rodina, smrt první manželky, nový sňatek a další děti mu neumožnily dát dětem nějaké lepší vzdělání, většina synů pracovala jako rolníci, dcery sloužily jako komorné atp. (-Menš).partneři

Ernestine Quadrat (Placht)
(první manželka ) Barbara Quadrat (Tobolař, ovdovělá Svoboda (?))
sňatek: 3. 10. 1871, Litomyšl (sv. Jiří?)
(druhá manželka)
ulice

Am Dornich
bydliště doložené nejméně v letech 1852–1865 (dnes Dornych) Franz-Josef-Strasse
bydliště doložené v roce 1870 (dnes Milady Horákové)


Menš


Aktualizováno: 09. 05. 2020