JUDr. Karl Graumann

* 28.2.1887 Brno


advokát v Brnězaměstnání

advokát


prameny, literatura

partneři

Elisabeth Graumann (Scheucher, rozloučená Baumgartner)
sňatek: 21. 5. 1928, Brno (městská rada); předchozí manželství nevěsty rozloučeno zemským soudem v Brně 6. 12. 1926 Sonja Graumann
(druhá manželka (? -Menš)
ulice

Franzensglacis + Carlsglacis (též Karlsglacis) + Theresienglacis + Zollhausglacis (Františkovo + Karlovo + Tereziino + Celní Koliště)
bydliště doložené v roce 1890 (dnes Koliště) Offermanngasse - Offermannova
bydliště doložené v roce 1900 (dnes Vlhká) třída Legionářů
bydliště doložené v roce 1928 (dnes třída Kpt. Jaroše)


Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2019