Jan Keith

* 1945 Brno


dítě osobnosti: Oldřiška Keithová


bydliště

Brno, Zavřená


poznámky

Ing. arch. Jan Keith žije v domě na ulici Zavřené, jen kousek od původního domu své matky. O tehdy čtyřletého Jana Keitha se musela po zatčení jeho matky v roce 1949 postarat jeho babička Hedvika Kuchařová, jinak by byl umístěn do dětského domova.
Zatčení rodičů se odrazilo na celkovém přístupu společnosti k Janu Keithovi i jeho babičce. Po dokončení 8. třídy základní školy mu nebylo dovoleno jít studovat na střední školu, musel nastoupit k zedníkům. Je tedy jasné, že odsouzení nevinné Oldřišky Keithové mělo mnohem větší dosah než pouze na životní dráhu jí samotné.
[Informace k tomuto encyklopedickému heslu připravila paní Kateřina Lněničková, děkujeme.]Jis


Aktualizováno: 19. 06. 2020