Anton Fischer

* 22.5.1789 Přibyslav (okres Havlíčkův Brod) – † 4.6.1874 Brno


ranhojič, majitel domu v Brně, propagátor homeopatie na Moravě


bydliště

Žďár (Saar, doloženo v roce 1821),
Rosice čp. 44 (doloženo v roce 1826),
Rajhrad čp. 39 (doloženo v roce 1831),
Brno:
- Kreuzgasse - Křížová 18
- Elisabethplatz 3
- Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí) 4


zaměstnání

vrchnostenský ranhojič (mj. ve Žďáru nad Sázavou, v Rosicích, Rajhradě),
ranhojič (Wundarzt) a homeopatický lékař v Brně


odborné a zájmové organizace

člen Ovocnářsko-vinařského spolku,
dopisující člen Moravsko-slezské společnosti pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědypoznámky

Kolem roku 1818 začal léčit chronická onemocnění homeopatiky. Získal značnou popularitu, ale jeho působení se stalo terčem útoků ze strany graduovaných lékařů. Poprvé se usadil v Brně v roce 1825, ale musel Brno zřejmě opustit, protože již v roce 1826 je doložen jako vrchnostenský ranhojič v Rosicích, poté odešel do Rajhradu, kde se stal vrchnostenským lékař benediktinů (doložen v roce 1831).
Jeho ohlas se rozšířil i za hranice, byl povolán do Uher, Lvova, dokonce měl odejít i do Petrohradu (nerealizováno). Roku 1841 se znovu vrátil do Brna, kde již žil do konce svého života. Získal zřejmě velmi slušné honoráře, které mu umožnily nákup realit v Brně.
Byl také dobrým botanikem, osobně zkoušel své homeopatické léky. O vážnosti jeho činnosti svědčí fakt, že v roce 1855 se ve Vídni konalo setkání homeopatických lékařů, kde měl Anton Fischer zastupovat své brněnské kolegy, z blíže neurčených důvodů se nezúčastnil.
V roce 1865 obdržel stříbrnou medaili Moravsko-slezské společnosti pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy za zásluhy o pěstování ovocných stromů a vyobrazení ovocných odrůd.partneři

Rosalia Fischer (Tetscher)
sňatek: 1. 7. 1821, Ivančiceulice

Kreuzgasse - Křížová
bydliště doložené v roce 1850 (dnes Křížová) Elisabethplatz
bydliště doložené v roce 1869 (dnes Komenského náměstí) Radwitplatz, též Raduitplatz (Radwitovo, též Raduitovo náměstí)
místo úmrtí (dnes Žerotínovo náměstí)


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo pohřbení


Menš


Aktualizováno: 13. 11. 2020