František Antonín Gindl

* 15.9.1786 Ratten ve Štýrsku – † 24.10.1841 Klagenfurt


5. brněnský biskup (1832–1841), světící biskup olomoucký (1831–1932), biskup gurkský (1841)


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Jako věrný služebník habsburského rodu dne 7. 9. 1836 asistoval při korunovaci císaře Ferdinanda V. na českého krále v katedrále sv. Víta v Praze. Ač cizinec, zasloužil se o propagaci české bohoslužby, osobně se účastnil zkoušek bohoslovců a vyžadoval, aby všichni dobře znali český jazyk, který si sám dobře osvojil. K výuce Nového zákona povolal na bohoslovecké učiliště Františka Sušila.


bydliště

Ratten (Štýrsko),
Štýrský Hradec (Štýrsko) - v letech 1809, 1810–1824,
Stainz (Štýrsko) 1809,
Seckau (Štýrsko) - 1824,
Vídeň (1829–1831),
Brno (1931/1932–1841),
Klagenfurt (1841)


vzdělání

gymnázium ve Štýrském Hradci,
teologie v benediktinském klášteře v Admontu, studium dokončil ve Štýrském Hradci


dílo

v roce 1833 založil edici Acta curiae almae diocesis Brunensis (úřední věstník diecéze)


zaměstnání

15. 9. 1809 vysvěcen na kněze,
kaplan ve štýrské farnosti Stainz,
1810 povolán ke katedrálnímu chrámu ve Štýrském Hradci jako kaplan a konsistorní sekretář,
1. 8. 1824 byl tamtéž ustanoven farářem u sv. Jana Na Příkopech, záhy pak došlo k jeho zvolení guberniálním radou a jmenování kanovníkem ve štýrském Seckau,
8. 7. 1829 dvorním radou a referentem pro duchovní záležitosti v česko-rakouské dvorské kanceláři a dne 17. 2. 1830 skutečným dvorním radou a přísedícím dvorní studijní komise,
9. 5. 1831 jmenován titulárním biskupem aureliopolitánským s určením pro olomouckou arcidiecézi a 22. 6. 1831 přijal ve Vídni biskupské svěcení (byl určen pro olomouckou arcidiecézi jako pomocný biskup, arcibiskup Rudolf Jan však za necelé 3 měsíce zemřel, takže Gindl se své nové funkce v Olomouci vůbec neujal),
dne 16. 11. 1831 jmenován císařem Františkem I. brněnským biskupem, papež Řehoř XVI. ho potvrdil až po více než půl roce 3. 7. 1832 a dne 9. 9. 1932 došlo k jeho slavnostnímu nastolení,
dne 23. 1. 1841 byl císařem Ferdinandem V. jmenován biskupem gurkským (potvrzen papežem Řehořem XVI. 2. 8. 1841, biskupství v Gurku přeneslo své sídlo do Klagenfurtu, kam se také 15. 8. 1941 odebral a kde po dvou měsících zemřel)


poznámky

Jako biskup neužíval osobního znaku, pouze štítu biskupství. Štít je čtvrcený, v prvním a ve čtvrtém zlatém poli je pod císařskou korunou černý orel s červeným štítkem na hrudi, v něm je stříbrné břevno s černými literami M T; ve druhém a třetím červeném poli je pět stříbrných kuželů. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo zlatou dovnitř točenou berlou. Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.
osoby

František Sušil
F. A. Gindlem povolán k výuce Nového zákona na bohoslovecké učiliště


MJ


Aktualizováno: 14. 09. 2014