Ing. RTDr. Emil Wald

* 12.4.1885 Kladno (okres Kladno) – † 20.4.1955 Brno


energetik, odborný spisovatel


nej...

střední Evropa: Západomoravské elektrárny díky jeho organizačním a technickým schopnostem zřídily v roce 1924 jako první ve střední Evropě tzv. „rozdělovací službu“ (dnešní dispečink)


bydliště

Kladno čp. 42 (rodný dům),
Brno-Žabovřesky, Mučednická 10


vzdělání

5. 4. 1935 promován na ČVUT v Praze doktorem technických věd


dílo

- Význam geobotanických map při studiu námrazových oblastí. Brno, Moravskoslezská akademie věd přírodních 1950.
- Obsluha elektrických sítí. Určeno provozním síťovým montérům elektráren. Praha, Průmyslové vydavatelství 1952.
- Essai sur la détermination systématique du givre. Zurich 1934 (spolu s Bohuslavem Hrudičkou).


zaměstnání

Škodovy závody v Plzni,
od 1. 4. 1924 vedoucí provozního oddělení společnosti Západomoravské elektrárny (od roku 1927 místoředitel sekce, od roku 1938 ředitel sekce)


hrob

poznámky

Za první světové války sloužil jako správce telegrafní služby u 7. armádního velitelství v Temešváru (dnes Rumunsko). V prosinci 1920 převeden v hodnosti nadporučíka do zálohy.
Odborně se intenzivně zabýval problematikou námraz na elektrickém vedení. Své matematické modely ověřoval měřením v terénu mezi léty 1930–1937 v lokalitách u Studnice a Rapotic. Problémy s námrazou na elektrickém vedení a elektrických sloupech dodnes činí potíže v energetice. K řešení výzkumu se spojil s Bohuslavem Hrudičkou z Masarykovy univerzity. Společně odvodili, že váha námrazy roste se čtvercem času a stanovili váhu námrazků podle síly vodiče a místa, kde se vedení nachází. Na základě těchto poznatků byly sestaveny mapy a vypracovány směrnice pro stavbu elektrických vedení v námrazových oblastech tehdejší ČSR.
(Informace pro naši encyklopedii z rodinného archivu poskytl pan Michael Doležal, děkujeme.)
osoby

Bohuslav Hrudička
spolupráce při výzkumu námrazy


partneři

Božena Waldová (Sládečková)
sňatek: 30. 10. 1912, Kladno
ulice

Mučednická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021