prof. MUDr. František Ninger, DrSc.

* 31.8.1886 Doksany u Litoměřic – † 31.5.1966 Praha


zakladatelská osobnost moravské otolaryngologické školy a brněnské lékařské fakulty, na níž vybudoval a dlouhá léta řídil otolaryngologickou kliniku


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

byl aktivním členem řady humanitních a sociálních spolků:
- Spolek Kounicových studentských kolejí
- Studentský zdravotní ústav
- Masarykův fond pro pro pomoc vysokoškolským studentům
- Zemská péče o mládež
- Spolek pro pomoc španělské demokracii
- Výbor obránců míru


bydliště

Brno:
- Dra Bedřicha Macků 34 (dnes Údolní 66) - rok 1948
- třída Obránců míru 78 (dnes č. 70) - od roku 1932
- Všetičkova 12


vzdělání

gymnázium v Mladé Boleslavi (1896–1898) a v Domažlicích (1898–1904),
1904–1909 Lékařská fakulta v Praze (1919 docent, 1920 mimořádný a 1927 řádný profesor, 1956 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1956),
Státní cena míru (1954),
Medaile J. E. Purkyně (1956)


jiné pocty

za zásluhy o rozvoj lázní Luhačovice mu tam byla v roce 1967 odhalena pamětní deska


dílo

zobrazit


zaměstnání

1912–1920 klinika nemocí ušních, nosních a krčních v Praze,
1920–1958 LF MU: přednosta kliniky nemocí ušních, nosních a krčních (1929/1930 děkan fakulty)


odborné a zájmové organizace

Československá otolaryngologická společnost,
Spolek lékařů českých v Brně,
Collegium otolaryngologicum amititiae sacrum,
Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou (předseda),
Kounicovy studentské koleje, I. místopředseda,
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Polskie Towarzystwo Otolaryngolgiczne (čestný člen),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

pojmenováno

Lázeňské inhalatorium Františka Ningera v Luhačovicích, kde jsou od roku 1997 pořádány odborné konference, nazvané po Františku Ningerovi


poznámky

Pocházel z kulturního prostředí, rád a hodně cestoval. V době gymnaziálních studií psal básně pod pseudonymem Milíč Sněžný (volný překlad z latinského ningere - sněžiti).
partneři

Jiřina Ningerová (Čenská)
sňatek: 1. 6. 1921


ulice

Všetičkova
bydliště třída Obránců míru
bydliště od roku 1932 (dnes Joštova) Talgasse + Dr-Bedřich-Macků-Gasse - Údolní + Dra Bedřicha Macků
bydliště doložené v roce 1948 (dnes Údolní)


osoba na objektech

F. Ninger
pamětní deska: Pekařská 53/05


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

26. 1. 1929
Založení brněnské pobočky České společnosti chemické
jeden z předsedů brněnské pobočky České společnosti chemické


Kal


Aktualizováno: 02. 02. 2020