Mons. Václav Razik

* 10.9.1921 Brno – † 6.12.1984 Domamil (okres Třebíč)


katolický kněz, biskup podzemní církve a vězeň komunistického režimu


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

V prosinci 1978 byl vysvěcen biskupem skryté církve Felixem Maria Davídkem na biskupa. Patřil k aktivním spolupracovníkům v tzv. Koinótés v umlčené církvi.


vzdělání

1932–1940 klasické gymnázium v Brně,
1940–1945 studium bohosloví v alumnátu na Antonínské ulici v Brně (kněžské svěcení přijal 29. 7. 1945)


zaměstnání

1945–1951 kostel u sv. Tomáše v Brně (kooperátor),
kostel u jezuitů v Brně (z pověření biskupa Karla Skoupého sloužil studentské mše),
klasické gymnázium v Brně (učitel náboženství),
v červenci 1951 byl zatčen a odsouzen rozsudkem Státního soudu v Brně k 18 rokům vězení,
1963 Vodohospodářské stavby v Brně (po návratu z vězení zde pracoval jako dělník),
1967 Želetice (výpomoc v duchovní správě),
1967 Krhov a Biskupice (výpomocný duchovní),
květen 1967 Biskupice (farář),
od 1. 1. 1969 kostel u sv. Tomáše v Brně (kaplan),
kostel Nanebevzetí panny Marie u jezuitů v Brně (kaplan pro mládež) - po vyslovení pochybností o událostech v srpnu 1968 byl přeložen mimo Brno,
1970 Rousínov a Rousínovec (administrátor),
1973–1984 Domamil (administrátor) a Martínkov (administrátor excurrendo),
1974 Želetava (administrátor)


odborné a zájmové organizace

od roku 1946 chlapecký skautský oddíl při farnosti sv. Tomáše v Brně (zakladatel),
1948 SKA v Brně (zakladatel)


prameny, literatura

osoby

Josef Hinterhölzl
biskup skryté církve Radovan Perka
spolupráce Karel Skoupý
pověřil Razika péčí o mládež


stavby

Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
Moravské náměstí
místo jeho působení v duchovní správěhub


Aktualizováno: 07. 12. 2021