Bohuslav Ehrmann

* 10.6.1914 Brno-Maloměřice


válka a odboj 1938–1945; totální nasazení v Norsku


bydliště

zaměstnání

svrškař (doloženo v roce 1940)


poznámky

Za druhé světové války byl totálně nasazen v Norsku, pracoval jako „Eisenflechter“, oblast nasazení: Norlandbahn, Mo i Rana, firma: Funke & Co.
Datum příchodu do Norska je 30. 6. 1943, práci zahájil 1. 7. 1943 u firmy Funke & Co., Tiefbaugesellschaft, s domovským sídlem ve Freitalu. Obě data jsou téměř totožná, ale domníváme se, že by mohl Ehrmann patřit také do skupiny starších ženatých mužů (on měl dvouleté dítě), kteří chtěli využít lepších platových podmínek, a do Německa odcházeli v prvních letech války dobrovolně, jak uvedl ve své publikaci o totálním nasazení František Mainuš. V pracovní kartě je zaškrtnuto „příchozí“ (-Menš).

Poznámka:
V roce 1940, kdy se ženil, měl uvedeno jako povolání „svrškař“, což je specializovaný druh výrobce obuvi, který připravuje materiál, provádí našívání obuvnických dílů a dalších součástí. Je to tedy práce kvalifikovaná, která rozhoduje o konečné podobě výrobku.
V kartě totálně nasazeného je uveden jako „Eisenflechter“, tedy pracovník, který má při železobetonářských pracích za úkol „splétání železa“ (dnes se označuje jako armování); byla tedy využita jeho „specializace“ z původní profese (-Menš).partneři

Terezie Ehrmannová (Orálková, rozloučená Šarmanová)
sňatek: 12. 2. 1940, Brno (městská rada)
ulice

Selská
rodný dům (tehdy Maloměřice čp. 22) Soběšická
bydliště v době sňatku Hlaváčova, též Hlaváčkova (Hlaváčgasse, též Hlaváčekgasse)
bydliště před totálním nasazením (dnes Skryjova)


události

10. 3. 2022
Výstava „Posláni na Sever“ v Brně
jeden z brněnských Noráků


související odkazy

Pracovní karta uložená v Národním archivu v Oslo / © National Archives of Norway, Oslo (Bohumil Ehrmann))
podle matriky narození je správně osobní jméno v podobě „Bohuslav“


Menš


Aktualizováno: 22. 03. 2023