prof. MUDr. Miloš Štejfa

* 17.5.1898 Puklice (okres Jihlava) – † 8.6.1971 Brno


přední československý kardiolog, průkopník elektrokardiografického vyšetřování u nás, dlouholetý přednosta I. interní kliniky
otec osobnosti: prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc.


bydliště

Puklice čp. 23 (rodný dům),
Brno, Hlávkova 5


vzdělání

gymnázium v Třebíči (1916 maturita),
Lékařská fakulta v Praze (1918–1919) a v Brně (1919–1924),
1932 docent patologie a terapie vnitřních nemocí, 1946 profesor vnitřního lékařství (s účinností od roku 1945)


vyznamenání a pocty

Řád práce (8. 5. 1968),
Stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně


dílo

Autor stovky původních vědeckých prací a dvou monografií - především s kardiologickou problematikou, publikovaných v domácích i zahraničních časopisech. Jeho učebnice Základní vyšetřovací metody byla dlouho používána při výuce interní propedeutiky.


zaměstnání

1924–1935 - I. interní klinika,
1935–1942 primář vnitřního oddělení v nemocnici Milosrdných bratří,
1946–1970 přednosta I. interní kliniky LF MU, 1955–1957 děkan LF MU


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Brně,
Československá kardiologická společnost,
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně (čestný člen),
Česká kardiologická společnost


poznámky

Jeho syn prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., rovněž známý internista a kardiolog, první prezident České lékařské komory, byl v roce 1996 pasován na rytíře českého lékařského stavu.osoby

partneři

Zdenka Štejfová (Pošvářová)
sňatek: 1. 7. 1926, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Hlávkova
bydliště


osoba na objektech

M. Štejfa
pamětní deska: Pekařská 53/13


události

26. 7. 2002
Slavnostní odhalení pamětní desky Miloše Štejfy a busty Theophila Hansena


Kal


Aktualizováno: 09. 12. 2022